Wymiana Młodzieży

Nasza szkoła w dniach 21-24.09.23 brała udział w projekcie Verczyce  „Europa na płaszczyźnie lokalnej” dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, w mieście partnerskim Versmold w Niemczech.