Wymagania edukacyjne  - szkoła branżowa przedmioty ogólnokształcące

 

Wymagania edukacyjne  - szkoła branżowa przedmioty zawodowe

.   

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 Stara podstawa programowa

 Nowa podstawa programowa

Kucharz

Stara podstawa programowa

  • Zajęcia praktyczne

Nowa podstawa programowa

  • Technika i bezpieczeństwo w gastronomii
  • Podstawy gastronomii
  • Obsługa klienta
  • Pracownia (Przyjmowanie i magazynowanie żywności, przygotowanie dań, wydawanie dań)

Elektromechanik pojazdów samochodowych

klasa wielozawodowa dla młodocianych pracowników

Back to top