Ogłoszenie o rekrutacji

do działań w ramach mobilności ponadnarodowej (wyjazdu zagranicznego) w przedsięwzięciu pn. „Różni kulturowo w zjednoczonej Europie”, realizowanym w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Adresaci projektu:

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie  Zespołu Szkół w Dobczycach, którzy nie ukończą 18 lat do 15.10.2022

                                   

Termin: 09 -15.10.2022

Kryteria oceny kandydatów:

-test z języka angielskiego

-ocena z języka angielskiego za I semestr,

-obowiązkowe szczepienie przeciwko Covid-19

-udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, pokazach,

-ocena z zachowania w ostatnim semestrze, opinia wychowawcy o uczniu, aktywność ucznia w szkole, sumienność ucznia i kultura osobista

- uczniowie, którzy brali już udział w POWER nie mogą ubiegać się ponownie o miejsce w projekcie

-rozmowa kwalifikacyjna.

czytaj dalej 

Regulamin rekrutacji 

Back to top