Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 2023/2024

Towarzystwo Ubezpieczeniowe: InterRisk Vienna Insurance Group

Polisa seria EDU-A/P nr 126762

Suma ubezpieczenia 33 000zł Opcja Ochrona Edu Plus Składka roczna ucznia 43zł,

/41,50+ 1,50 /na fundusz szkoły/ zwolnienia uczniów do 10 % stanu klasy

Składka roczna nauczycieli i pracowników 42 zł , OC gratis

Ubezpieczenie obowiązuje całą dobę /również tych którzy uprawiają sport w klubach/

Termin wpłaty do 30 września 2023 r.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia