Dobczyce, 30.06.2023

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Dobczyce, 23.06.2023

ZS.272.1.2023

Proces dostosowawczy do obowiązujących przepisów w zakresie BHP, ppoż. i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynkach oświatowych Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach - Etap I

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 397.269,40 zł brutto.


Dobczyce, 20.06.2023

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Dobczyce, 08.06.2023

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Link do e-zamówień

Termin składania     22 czerwca 2023, godz 09:00
Termin otwarcia     22 czerwca 2023, godz 09:30


Dobczyce, 02.06.2023

Plan zamówień publicznych na rok 2023


Dobczyce, 16.01.2023

Informacja z otwarcia ofert - kurs dla nauczycieli


Dobczyce, 09.01.2023

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Dobczyce, 09.01.2023

Informacja o kwocie, przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - kurs SEP nauczycieli


Dobczyce, 29.12.2022

Ogłoszenie o zamówieniu - przeprowadzenie kursu SEP dla nauczycieli


Dobczyce, 22.12.2022

Modernizacja sali lekcyjnej 33 - Informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Dobczyce, 20.12.2022

Informacja o kwocie przeznaczonej na modernizację sali lekcyjnej


Dobczyce, 13.12.2022

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dobczyce, 06.12.2022

Przetarg na modernizacje sali lekcyjnej.


Dobczyce, 15.11.2022

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Część 4, 5, 6.


Dobczyce, 02.11.2022

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - organizacja i przeprowadzenie kursów. Dotyczy: część nr 8.


Dobczyce, 02.11.2022

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - organizacja i przeprowadzenie kursów. Dotyczy: część nr 7 uprawnienia SEP-uczniowie


Dobczyce, 28.10.2022

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część nr 2


Dobczyce, 24.10.2022

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - organizacja i przeprowadzenie kursów. Dotyczy: część nr 1, część nr 3, część nr 9Dobczyce, 13.10.2022

Informacja z otwarcia ofert


Dobczyce, 13.10.2022

Informacja o kwocie, przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia


Dobczyce, 05.10.2022

Ogłoszenie o zamówieniu usługi - Organizacja i przeprowadzenie kursów


Dobczyce, 13.09.2022

Ogłoszenie o sprzedaży ciągnika rolniczego- ZETOR PROXIMA 65


Dobczyce, 28.04.2022

Ogłoszenia o wynikach postępowania


Dobczyce, 18.03.2022

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Dobczyce, 18.03.2022

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Prawo jazdy kat B


Dobczyce, 15.03.2022

Informacja z otwarcia ofert "Organizacja i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. b".


Dobczyce, 15.03.2022

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia "Organizacja i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. b".


Dobczyce, 11.03.2022

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia "Organizacja i przeprowadzenie kursów"


Dobczyce, 11.03.2022

Informacja z otwarcia ofert


Dobczyce, 07.03.2022

Ogłoszenie zamówieniu. Prawo jazdy kat B


Dobczyce, 03.03.2022

Organizacja i przeprowadzenie kursów. Android. Wózki podnośnikowe. MAG.


Dobczyce, 10.12.2021

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
"Kurs pomiarów oscyloskopowych i multimetrycznych w układach zasilania silników"


Dobczyce, 08.12.2021

Informacja z otwarcia ofert - Kurs pomiarów oscyloskopowych i multimetrycznych w układach zasilania silników


Dobczyce, 08.12.2021

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Kurs pomiarów oscyloskopowych i multimetrycznych w układach zasilania silników


Dobczyce, 30.11.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Kursy pomiarów oscyloskopowych i multimetrycznych w układach zasilania silników


Dobczyce, 18.11.2021

Zawiadomienie o wynikach postępowania. Prawo jazdy kat B


Dobczyce, 16.11.2021

Informacja z otwarcia ofert. Prawo jazdy kat B


Dobczyce, 08.11.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat B


Dobczyce, 08.11.2021

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert. Zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania.


Dobczyce, 28.10.2021

Informacja z otwarcia ofert


Dobczyce, 28.10.2021

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia


Dobczyce, 25.10.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Dobczyce, 25.10.2021

Zmiana treści ogłoszenia


Dobczyce, 19.10.2021

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE POD NAZWĄ: ,,Organizacja i przeprowadzenie kursów”


Dobczyce, 07.10.2021

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane- Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku głównym w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Zawarcie umowy


Dobczyce, 07.10.2021

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane- Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku głównym w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Unieważnienie postępowania.


Dobczyce, 08.09.2021

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Dobczyce, 09.08.2021

Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznych W budynku głównym w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach


Dobczyce, 09.08.2021

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznych W budynku głównym w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach


Dobczyce, 23.07.2021

Ogłoszenie o zamówieniu.

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku głównym w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera, w systemie zaprojektuj i wybuduj


Dobczyce, 19.07.2021

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznych W budynku głównym w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dobczyce, 19.07.2021

Informacja z otwarcia ofert.
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznych W budynku głównym w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach


Dobczyce, 16.07.2021

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznych W budynku głównym w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach


Dobczyce, 14.07.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- "Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku głównym w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera"

zał 1 wyjaśnienia


Dobczyce, 30.06.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - "Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku głównym Zespołu Szkół im Ks. Józefa Tischnera w Dobczycach"


Dobczyce, 28.06.2021

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Organizacja i przeprowadzenie kursów


Dobczyce, 01.06.2021

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Organizacja i przeprowadzenie kursów


Dobczyce, 19.05.2021

Zawiadomienie o wynikach postępowania - android


Dobczyce, 12.05.2021

Informacje z otwarcia ofert


Dobczyce, 12.05.2021

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie "android"


Dobczyce, 05.05.2021

Organizacja i przeprowadzenie kursów


Dobczyce, 04.05.2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Dobczyce, 04.05.2021

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


Dobczyce, 23.04.2021

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Dobczyce, 22.04.2021

Informacja z otwarcia ofert


Dobczyce, 22.04.2021

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia


Dobczyce, 14.04.2021

Ogłoszenie o zamówieniu usługi: "Organizacja i przeprowadzenie kursów"


Dobczyce, 12.04.2021

Zawiadomienie o wyborze oferty - Przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kategorii b


Dobczyce, 12.04.2021

Zawiadomienie o wynikach postępowania


Dobczyce, 07.04.2021

Informacja z otwarcia ofert


Dobczyce, 07.04.2021

Prawo jazdy kat B. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia


Dobczyce, 30.03.2021

Informacja z otwarcia ofert


Dobczyce, 30.03.2021

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia


Dobczyce, 30.03.2021

Ogłoszenie o kursie na prawo jazdy


Dobczyce, 26.03.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Dobczyce, 22.03.2021

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA "Prawo jazdy kat. b"


Dobczyce, 19.03.2021

Organizacja i przeprowadzenie kursów *.zip


Dobczyce, 19.03.2021

Informacja z otwarcia ofert - prawo jazdy kat. b


Dobczyce, 19.03.2021

Informacja o kwocie, prawo jazdy kat B

 


Dobczyce, 11.03.2021

Ogłoszenie o postępowaniu na kurs prawo jazdy kat. B


Dobczyce, 03.02.2021

Planu zamówień na 2021 rok >>> pliki <<<


Dobczyce 05.01.2021

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Dobczyce 14.12.2020

Unieważnienie postępowania


Dobczyce 04.12.2020

Zaproszenie do składania ofert, dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 Euro dotyczącego usługi dostawy pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych” (laptopy, monitory interaktywne)


Dobczyce 01.12.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Dobczyce 23.11.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Dobczyce 03.11.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 


Dobczyce 27.10.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Dobczyce 26.10.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Dobczyce 22.10.2020

Informacja z otwarcia ofert


Dobczyce 22.10.2020

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dobczyce 19.10.2020

Zawiadomieni o unieważnieniu postępowania


Dobczyce 16.10.2020


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dobczyce 14.10.2020


Informacja z otwarcia ofert- prawo jazdy kategorii b


Dobczyce 13.10.2020


Informacja z otwarcia ofert


Dobczyce 06.10.2020


"Organizacja i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat.B"


Dobczyce 05.10.2020


Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych


Dobczyce 08.09.2020

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM, NA  SPRZEDAŻ  ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH


Dobczyce 31.08.2020

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach


Dobczyce 31.08.2020

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 


Dobczyce 19.08.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dobczyce 18.08.2020

Informacja z otwarcia ofert


Dobczyce 12.08.2020

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Dobczyce 06.08.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Dobczyce 05.08.2020

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Zespołu Szkół im. Ks. J. Tischnera w Dobczycach


Dobczyce 28.07.2020 r.

ZS.201.1.2020

Dotyczy: dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach: zadanie nr 6.

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dobczyce 28.07.2020 r.

 

WYKONAWCY WG. ROZDZIELNIKA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach, działając jako zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszym zawiadamia Państwa o tym, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,, Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach  czytaj dalej


16 lipca 2020 r

16-07-2020-informacja-z-otwarcia-ofert.pdf


16 lipca 2020 r

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM NA  SPRZEDAŻ  ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH


10 lipca 2020 r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ KOPARKO-ŁADOWARKI


08 lipca 2020 r

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach"


01 lipca 2020 r

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  - do pobrania


                26 czerwca  2020 r

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  - do pobrania


Informacja z otwarcia ofert.  "plik do pobrania"


                                       12 czerwca 2020 r

,,Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach"  szczegóły zamówienia,  pliki do pobrania *.rar

SIWZ - wyjaśnienie;-  do pobrania 

..................................................................................................................................................................

Dobczyce, dnia 10 czerwca 2019 r.

POWIADOMIENIE

 

o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.

„Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół w Dobczycach”, nr sprawy: ZS.201.09.2019 


Dobczyce, dnia 05 czerwca  2019r.

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA  OFERT

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół w Dobczycach” Nr sprawy: ZS.201.09.2019 czytaj dalej 


Dobczyce, dnia 27 maja 2019r.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

NA  SPRZEDAŻ  PIECA CUKIERNICZEGO szczegóły


Ogłoszenie nr 549150-N-2019 z dnia 2019-05-17 r.

Zespół Szkół: Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół w Dobczycach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych czytaj dalej

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa zamówienia:

„Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół w Dobczycach”  

PRZEDMIAR ROBÓT 


Ogłoszenie  o  przetargu  nieograniczonym

na  sprzedaż  pieca cukierniczego


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROK 2019 


Ogłoszenie nr 500778-N-2019 z dnia 2019-01-04 r.

Zespół Szkół: Kursy i szkolenia dla uczniów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” nr RPMP.10.02.02-12-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, oś Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR. czytaj dalej 


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

FORMULARZ _OFERTOWY wersja edytowalna

Załącznik Nr 3 do SIWZ  wersja edytowalna

Załącznik Nr 4 do SIWZ wersja edytowalna

Załącznik Nr 5 do SIWZ wersja edytowalna

Wzór umowy - prawo jazdy

Wzór umowy - Automatyka budynkowa 

Wzór umowy – Kurs: Spawanie metodą MAG

Wzór umowy – Kurs: Obsługa wózków jezdniowych silnikowych 


8.01.2019

Zadane pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ

Zadane pytania i odpowiedzi:

1.W treści widnieje informacja o liczbie osób, która wynosi max 25 osób dla kursu spawania. Jaka jest minimalna liczba uczestników. czytaj dalej


15.01.2018

Protokół z otwarcia ofert Kursy i szkolenia dla uczniów CKZ


21.01.2019

POWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

realizację usługi szkoleniowej „Kursy i szkolenia dla uczniów” czytaj dalej


Zamówienia publiczne 2018r