09.02.2018

Powiadomienie o wyborze oferty


07.02.2018

Protokół z otwarcia ofert


SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

30.01.2018 

Zadania, pytania i odpowiedzi modyfikacje siwz


26.01.2018

Dokumentacja przetargowa


21.01.2018 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Kursy i szkolenia dla uczniów”

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie kursów dla uczniów – Beneficjentów Ostatecznych projektu. Zamówienia realizowanie jest w ramach projektu pn.:„Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” nr RPMP.10.02.02-12-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR, część konkursowa.


 

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„Kursy i szkolenia dla uczniów” pobierz 


R e g u l a m i n u c z e s t n i c t w a w P r o j e k c i e

Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach

ZAKRES WSPARCIA:

ZAKRES WSPARCIA: staże/praktyki zawodowe u pracodawców czytaj 


Regulamin udziału w praktykach/stażach zawodowych i udzielania stypendiów w ramach realizacji projektów pn.:

„Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach”

- Nr projektu: RPMP.10.02.02-12-0213/16

oraz

„Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach”

- Nr projektu: RPMP.10.02.02-12-0214/16

Oś Priorytetowa 10 Działanie 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego Poddziałanie 10.2.2. czytaj


Dobczyce, dnia 11 września 2017r.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności (nr ogłoszenia 1052107) pn. usługa szkoleniowa „Uprawnienia SEP – E – eksploatacja urządzeo elektroenergetycznych do 1 KV”, w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” nr RPMP: 10.02.02-12-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.


Dobczyce, dnia 11 września 2017r.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności (nr ogłoszenia 1052069) pn. usługa szkoleniowa „Programowanie sterowników PLC”, w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” nr RPMP: 10.02.02-12-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR


Dobczyce, dnia 11 września 2017r.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności (nr ogłoszenia 1052049) pn. usługa szkoleniowa „Prawo jazdy kat. B ”, w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” nr RPMP: 10.02.02-12-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera; ul. Szkolna 20a – realizując projekt nr RPMP.10.02.02-12-0213/16 pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR, zaprasza do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia pn.: „Prawo jazdy kat. B” dla 30 uczestników . czytaj


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera; ul. Szkolna 20a – realizując projekt nr RPMP.10.02.02-12-0213/16 pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR, zaprasza do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego pn.: „Uprawnienia SEP – eksploatacja urządzeo do 1 kV” dla 20 uczestników. czytaj


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera; ul. Szkolna 20a – realizując projekt nr RPMP.10.02.02-12-0213/16 pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR, zaprasza do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego pn.: „Uprawnienia SEP – eksploatacja urządzeo do 1 kV” dla 20 uczestników.

kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR, zaprasza do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego pn.: „Programowanie sterowników PLC” dla 20 uczestników. czytaj


Dobczyce, dnia 21 lipca 2017r.

POWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach”, nr RPMP: 10.02.02-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na czytaj 


Ogłoszenie nr 544238-N-2017 z dnia 2017-07-04 r.

Zespół Szkół: Dostawy pomocy dydaktycznych w celu doposażenia pracowni instalacji elektrycznych i elektronicznych w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach nr RPMP:10.02.02-12-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.


Dobczyce, dnia 29 czerwca 2017r.

POWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn. „Adaptacja pracowni automatyki i mechatroniki oraz pracowni instalacji elektrycznych i elektronicznych”, w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach”, nr RPMP: 10.02.02-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów- SPR. czytaj


23.06.17

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT


R e g u l a m i n  u c z e s t n i c t w a  w  P r o j e k c i e 

Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach

ZAKRES WSPARCIA: kursy i szkolenia zewnętrzne - uczniowie

ZAKRES WSPARCIA: kursy i szkolenia wewnętrzne - uczniowie


REKRUTACJA NA BEZPŁATNE

KURSY / SZKOLENIA

STAŻE / PRAKTYKI

PROJEKT:

„Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie

Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E – Elektryczno

– Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” czytaj 


Dobczyce, dnia 19 czerwca 2017r.

POWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach”, nr RPMP: 10.02.02-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR12.06.17

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT


Ogłoszenie nr 93710 - 2017 z dnia 2017-06-07 r. Dobczyce

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z) Nr sprawy: ZS. 201. 18 . 2017


6.06.2017

Ogłoszenie nr 526676-N-2017 z dnia 2017-06-06 r.

Zespół Szkół: Adaptacja pracowni automatyki i mechatroniki oraz pracowni instalacji elektrycznych i elektronicznych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


2017-05-29 

Ogłoszenie nr 519893-N-2017 z dnia 2017-05-29 r.

Zespół Szkół: Dostawy pomocy dydaktycznych w celu doposażenia pracowni automatyki i mechatroniki oraz doposażenie pracowni instalacji elektrycznych i elektronicznych w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach, w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach nr RPMP:10.02.02-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.czytaj dalej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z)

Nr sprawy: ZS.201.17.2017

Back to top