Wolontariat - jest  to  świadome działanie , dobrowolne , bez  wynagrodzenia na rzecz ludzi ,  zwierząt , środowiska  wykraczające  poza  związki  rodzinne .

Wolontariat służy :

 • wzajemnej  pomocy
 • aktywnemu  rozwiązywaniu  problemów lokalnych
 • prowadzeniu  działalności  humanitarnej
 • rozwijaniu  własnych zainteresowań
 • zdobywaniu  doświadczeń  w  różnych dziedzinach  życia

Kodeks wolontariatu

 

Wolontariusz  powinien  :

1. Być  pewny .

 •  Patrz  w  swe  serce i pamiętaj ,  jak bardzo chcesz  pomóc  innym  ludziom .

 2. Być  przekonanym.

 • Nie oferuj swej pomocy ,  jeśli  nie  jesteś przekonany o wartości tego co robisz .

 3. Być lojalnym.

 • Zgłaszaj  sugestie , a nie “uderzaj” w innych.

 4. Przestrzegać  zasad.

 • Nie krytykuj rzeczy ,  których nie rozumiesz.

 5. Mówić otwarcie

 •  Pytaj o rzeczy ,  których nie rozumiesz .

 6. Chętnie się uczyć.

 • Nauka  jest  nieodłączną  częścią  każdej  wykonywanej  pracy.

 7. Stale  się  rozwijać.

 • Powinieneś  wiedzieć  wszystko  o  twojej  organizacji  pracy.

 8. Być  osobą  na ,  której  można  polegać.

 • Praca  jest  zobowiązaniem .  Wykonuj  to  co zgodziłeś  się  zrobić.

 9. Działać  w  zespole

 • Znajdź  sobie  miejsce  w  grupie . Postać  samotnika  działającego  na własną rękę  nie  pasuje  w  dzisiejszych  czasach  złożonych  systemach  społecznych.

Prawa  wolontariusza  i  obowiązki

 • Wolontariusz  ma prawo do zgłaszania  własnych  propozycji  i  inicjatyw.
 • Wolontariusz  ma  prawo  do podejmowania  pracy  w  wymiarze  nie utrudniającym  nauki  w   szkole  i  pomocy  w  domu.
 • Wolontariusz  ma  prawo  do  wsparcia  ze  strony  koordynatora  lub  innych pracowników  Wolontariatu  Szkolnego.
 • Wolontariusz  nie  powinien  wykonywać  prac  objętych  polityką  etatową,  czyli zastępować  pracownika.
 • Wolontariusz  ma  prawo  do  otrzymania  pisemnego  zaświadczenia  o wykonywanej  pracy.
 • Wolontariusz  ma  prawo  być  poinformowany  o  trudnościach  , kosztach przejazdu  związanych  z  wykonywaną  pracą.
 • Nie  wolno wywierać  na  wolontariuszach  presji moralnej  w  związku  z realizowanym  zadaniem  pozostającym  w  konflikcie  z  jego  przekonaniami.
 • Wolontariusz  ma  prawo  do  rezygnacji  z  pracy  wolontariusza  uprzedzając odpowiednio  wcześniej  koordynatora  Wolontariatu  Szkolnego.
 • Wolontariusz  ma  prawo  wiedzieć  ile  będzie  musiał  poświęcić  na  te  zajęcia.
 • Wolontariusz  ma  prawo   wiedzieć  jak  będzie  oceniany.

Cechy wolontariusza

Wysoki  stopień  wrażliwości - który  pozwala  na  wnikliwą  obserwację  świata, tego,  co  nas  otacza. To  pomaga  dostrzegać  wokół  siebie  ludzi  potrzebujących, samotnych ,  bezradnych , cierpiących  i  chorych.  Samo  dostrzeżenie  ich-  to  nie wszystko!  Wielu  ludzi  bowiem  dostrzega  wokół  siebie  ludzi, ale  przechodzi obojętnie, nie  reaguje.

Empatia-  czyli  umiejętność  wczuwania  się  w  sytuacje  i  doznania  drugiego człowieka,  rozumienia  i  przeżywania  jego  cierpienia.

Motywacja i cech wolontariusza

➢    chęć niesienia pomocy potrzebującym

➢    zdobywanie nowych doświadczeń

➢    sprawdzanie swoich nowych predyspozycji

➢    poczucie bycia potrzebnym

➢    konfrontacja z prawdziwymi problemami

➢    poznawanie nowych ludzi

➢    zaangażowanie się w specjalną sprawę

➢    silna motywacja

➢    umiejętność nawiązania kontaktów

➢    tolerancja

➢    odpowiedzialność

➢    umiejętność pracy w zespole

➢    umiejętność wzbudzania zaufania

➢    zdolności opiekuńcze

➢    szacunek do podopiecznych i ich rodzin

➢    umiejętność radzenia sobie ze stresem

Jeśli chcesz zostać dobrym wolontariuszem:

Podejmując decyzję  musisz przemyśleć :

a)    czy masz 100% ,  że chcesz

b)    czy możesz

-        jak radzisz sobie z obowiązkami ?

-        dokładne określ ile czasu i kiedy możesz poświęcić

      c)  co chcesz robić ?

-        co umiesz robić ?

-       co lubisz robić ?

-       czego chcesz się nauczyć ?

Lider w grupie

 • Lider często mówi w imieniu całej grupy .
 • Członkowie zespołu często zwracają się do takiej osoby w sytuacjach trudnych
 • lider pełni funkcję reprezentacyjną w negocjacjach ze zwierzchnikiem
 • do lidera często należy ostatnie słowo w danej kwestii
 • słowa lidera są powtarzane innym współpracownikom powołują się na jego argumenty ,  czytają lub naśladują jego styl wypowiedzi
 • członkowie zespołu uważnie słuchają rad lidera , uznają jego autorytet , darzą  szacunkiem i konsultuje swoje decyzje  opinia lidera 

PLAN PRACY
SZKOLNEGO WOLONTARIATU
KLUBU TISCHNERA
 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 • Powołanie klubu szkolnego wolontariatu/ wrzesień 2017 r.
 • Opracowanie regulaminu pracy wolontariusza (kodeks etyczny, prawa i obowiązki, lider itp.)/ październik 2017 r.
 • Opracowanie rocznego planu działań.
 • Podział obowiązków, np.: prowadzenie zakładki wolontariatu na stronie szkoły, prowadzenie gazetki szkolnej, grupy na Facebooku, promowanie idei wolontariatu, kronika działań, itp./październik 2017 r.
 • Akcja: Pomaganie przez ubranie na rzecz Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera/ cały rok.
 • Kwestowanie na rzecz potrzebujących/ doraźnie – w razie potrzeby.
 • Działania na rzecz 5-letniego Łukaszka, brata naszego szkolnego kolegi/ kwesta – październik 2017, udział w spektaklu teatralnym – listopad 2017, sprzedaż ciast i ciasteczek – grudzień 2017.
 • Akcja Zostań świętym Mikołajem – na rzecz dzieci z Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera/ listopad 2017
 • Akcja Szlachetna Paczka/ grudzień 2017.
 •  Współpraca z instytucjami lokalnymi, np. Urzędem Gminy w Dobczycach, Urzędem Gminy w Wiśniowej, RCOS w Dobczycach, itp./ cały rok.
 •  Organizacja Balu Karnawałowego dla Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera/ styczeń 2018.
 •  Realizacja proponowanych akcji przez wolontariuszy Klubu Tischnera/ cały rok.