Rekrutacja na rok 2020/2021

Szczegóły rekrutacji - prezentacja 2020

Przedmioty punktowane w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

Rekrutacja na rok szkolny 20202021

Liceum Ogólnokształcące:

Klasa mundurowa (język polski, matematyka, język obcy, wos) 

Klasa policyjna (język polski, matematyka, język obcy, wos) 

Klasa strażacka (język polski, matematyka, język obcy, edb)

Klasa ratownictwo medyczne (język polski, matematyka, język obcy, edb)

Technikum

Technik informatyk (język polski, matematyka, język obcy, informatyka)

Technik mechatronik (język polski, matematyka, język obcy, informatyka)

Technik elektronik (język polski, matematyka, język obcy, informatyka)

Technik elektryk (język polski, matematyka, język obcy, informatyka)

Technik budownictwa (język polski, matematyka, język obcy, informatyka)

Technik fryzjer (język polski, matematyka, język obcy, geografia)

Technik żywienia i usług gastronomicznych (język polski, matematyka, język obcy, geografia)

Technik technologii żywności (język polski, matematyka, język obcy, geografia)

Branżowa szkoła I stopnia

Elektromechanik pojazdów samochodowych (język polski, matematyka, informatyka, geografia)

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (język polski, matematyka, informatyka, geografia)

Kucharz (język polski, matematyka, informatyka, geografia)

Cukiernik (język polski, matematyka, informatyka, geografia)

Dekarz (język polski, matematyka, informatyka, geografia)

Klasa wielozawodowa (język polski, matematyka, informatyka, geografia)

Praktyki w Londynie

Back to top