Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół

im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

w roku szkolnym 2022/2023

L.p.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1

Anna Wierciak

Przewodnicząca Rady Rodziców

2

Monika Wierciak

Zastępca Przewodniczącej Rady

3

Małgorzata Dudzik - Jeż

Sekretarz Rady Rodziców

4

Elżbieta Czajczyk

Członek Prezydium

5

Tomasz Łupiński

Członek Prezydium

6

Joanna Trychta

Członek Prezydium

7

Małgorzata Halizof

Członek Prezydium

8

Małgorzata Kurowska

Członek Prezydium

Komisja rewizyjna

L.p.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1

Krzysztof Leśniak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2

Sławomir Bryl

Członek Komisji

3

Renata Wierciak

Członek Komisji

 Dane kontaktowe :

Rada Rodziców Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera

32-410 Dobczyce ul. Szkolna 20a

NIP : 681-175-58-01   tel. (12) 27 11 072

  

Informacja dla Rodziców i uczniów 

Rada Rodziców Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach informuje
 o możliwości wspierania funduszu Rady Rodziców poprzez wpłacanie dobrowolnych kwot pieniężnych. 

Brak dobrowolnej wpłaty na fundusz Rady Rodziców nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami wobec ucznia.

 

Wpłat można dokonać na trzy sposoby :

- przelewem do Banku Spółdzielczego w Dobczycach na konto : 63 86020000 0000 0304 6580 0001 wpisując w treści : wpłata na fundusz Rady Rodziców, rok szkolny 2022/2023, dane ucznia : imię i nazwisko, oznaczenie klasy, do której uczęszcza 

- wpłata gotówkowa w Zespole Szkół - pokój 37

- wpłata gotówkowa w Zespole Szkół u wychowawcy

 

Back to top