Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół

im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

w roku szkolnym 2023/2024

L.p.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1

Anna Wierciak

Przewodnicząca Rady Rodziców

2

Monika Wierciak

Zastępca Przewodniczącej Rady

3

Aneta Worwa

Sekretarz Rady Rodziców

4

Lidia Żuławińska

Członek Prezydium

5

Elżbieta Sendor

Członek Prezydium

6

Lidia Pacułt

Członek Prezydium

7

Jadwiga Cyrek

Członek Prezydium

8

Karolina Kasprzyk

Członek Prezydium

Komisja rewizyjna

L.p.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1

Sławomir Bryl

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2

Joanna Trychta

Członek Komisji

3

Joanna Sala

Członek Komisji

 

Dane kontaktowe :

Rada Rodziców Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera

32-410 Dobczyce ul. Szkolna 20a

NIP : 681-175-58-01   tel. (12) 27 10 185, (12) 27 10 190

  

Informacja dla Rodziców i uczniów 

Rada Rodziców Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach informuje
 o możliwości wspierania funduszu Rady Rodziców poprzez wpłacanie dobrowolnych kwot pieniężnych. 

Brak dobrowolnej wpłaty na fundusz Rady Rodziców nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami wobec ucznia.

 

Wpłat można dokonać na trzy sposoby :

- przelewem do Banku Spółdzielczego w Dobczycach na konto : 63 86020000 0000 0304 6580 0001 wpisując w treści : wpłata na fundusz Rady Rodziców, rok szkolny 2023/2024, dane ucznia : imię i nazwisko, oznaczenie klasy, do której uczęszcza 

- wpłata gotówkowa w Zespole Szkół - pokój 37

- wpłata gotówkowa w Zespole Szkół u wychowawcy