Technik elektryk to szansa dla osób operatywnych i ambitnych.

Elektryk to osoba poważna, ostrożna, przewidująca, ale odpowiedzialna, wytrwała i odporna na stres i warunki pracy. Zawód elektryka jest zawodem, który wymaga ciągłego myślenia i skupiania się nad tym co się robi. Bardzo istotne są uzdolnienia techniczne oraz twórcze myślenie. Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ludzi korzystających z sieci energetycznej czy też nadzorowanych przez niego urządzeń.


  

Technik elektryk jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

·         montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;

·         wykonywania, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych i układów automatyki;

·         lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

·         dokonywania pomiarów, regulacji parametrów i oceny stanu technicznego maszyn, urządzeń, i instalacji elektrycznych;

·         montowania i naprawiania układów automatyki, sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;

·         dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

 

 

Miejsce pracy elektryka

Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z prądem:

·         na budowie - wykonuje nowe instalacje;

·         w pogotowiu energetycznym - usuwa awarie;

·         w utrzymaniu ruchu w przemyśle - odpowiada za urządzenia i sieć energetyczną na jego terenie;

·         w serwisie samochodowym - zajmuje się elektromechaniką samochodową;

·         w serwisie AGD - naprawia i konserwuje urządzenia elektryczne gospodarstwa domowego;

·         w hurtowniach i sklepach - sprzedaje osprzęt elektryczny.

 

Elektrycy w skrócie….

                        

 

Dla przyszłych absolwentów…

Technikum elektryczne to solidna podbudowa dla osób pragnących studiować na takich kierunkach jak Elektrotechnika, Energetyka, Automatyka przemysłowa, Energetyka jądrowa.

 

Odwiedź nas !

Back to top