Klasa wielozawodowa kształci  uczniów w różnych zawodach np.:

 

 mechanik samochodowy

 blacharz samochodowy

 piekarz

 kucharz                                     

 cukiernik

 sprzedawca   

 elektryk               

 stolarz

 

Nauka trwa 3 lata.

Wiedzę teoretyczną z przedmiotów ogólnych uczniowie zdobywają w szkole.

Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego przez okres 4 tygodni w każdej klasie, odrębnie dla każdego zawodu

Kształcenie zawodowe praktyczne odbywa się w zakładach pracy, z którymi uczniowie podpiszą umowę o pracę jako młodociani pracownicy.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest zapewnienie sobie praktyki w wybranym zakładzie i podpisanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Praktyki w Londynie

Back to top