DEKARZ

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie dekarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)      pokryć dachowych,

2)      obróbek dekarskich (montowanie rynien i rur spustowych),

3)      montażu okien połaciowych, wyłazów i świetlików dachowych.

                                                                                                                          Źródło: www.fachowydekarz.pl

Osobę pracującą w zawodzie dekarza powinna cechować: sprawność manualna, zmysł równowagi, wyobraźnia przestrzenna, wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny, odporność na warunki pogodowe, dokładność i samokontrola. Dekarz, który pełni funkcję brygadzisty, powinien przejawiać zdolności kierownicze, techniczne, a także współpracy w zespole. Dekarz może wykonywać pracę w zakładzie produkcyjnym, w hali lub na wolnym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych. Dekarz pracuje w systemie pracy ośmiogodzinnym, który może być wydłużony w zależności od: terminów umów, względów technologicznych bądź warunków atmosferycznych. Dekarz pracuje zazwyczaj w zespole oraz z innymi pracownikami budowlanymi np. murarzami. Pracę dekarza zalicza się do niebezpiecznych, gdyż większość wykonywana jest na wysokości. Dodatkowe utrudnienia stwarzają m.in. wąskie przejścia, rusztowania oraz stemplowania.

Zespół Szkół przygotowując się do otwarcie tego kierunku kształcenia współpracuje z zakładami pracy jak: Fakro, Abito, specjalizujące się w pokryciach dachowych, izolacji i montażu okien.

 

Praktyki w Londynie

Back to top