Klasa o profilu ratowniczym

Każdy z nas może spotkać się z sytuacją zagrożenia życia. Wiele ofiar wypadków umiera ponieważ świadkowie nie umieją, bądź boja się udzielić pierwszej pomocy.

Dlatego nasze liceum proponuje kształcenie w klasie z elementami ratownictwa , aby zapoznać młodzież z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wyćwiczyć podstawowe zabiegi resuscytacyjne

 Warunki psychofizyczne kandydata

 • Chęć do nauki
 • Sprawność fizyczna
 • Zainteresowanie ochroną zdrowia i życia
 • Cierpliwość, dokładność, obowiązkowość
 • Zdolności organizacyjne
 • Wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka

Co zyskasz kończąc szkołę?!

 • umiejętność udzielania pierwszej pomocy
 • certyfikat potwierdzający szkolenie zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji
 • możliwość zdobycia certyfikatu ratownika wodnego
 • przygotowanie do egzaminu na Ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
 • przygotowanie do kontynuowania nauki w wybranych uczelniach wyższych na kierunkach związanych ze zdrowiem, opieka medyczną, zagadnieniami społecznymi

 Jak wygląda nauka w klasie służb ratowniczych?

 • W planie lekcji są wszystkie przedmioty ogólnokształcące.
 • Języki obce: angielski i niemiecki – poziom nauki dostosowany do uczniów
 • Przedmioty rozszerzone: język angielski,  biologia,
 • Przedmioty dodatkowe: pierwsza pomoc przedmedyczna,elementy ratownictwa ,ćwiczenia ratownicze
 • Dodatkowe zajęcia poruszają zagadnienia z ratownictwa medycznego,  górskiego i wodnego, ochrony przeciwpożarowej, prawa ratowniczego, psychologii,pedagogiki, komunikacji interpersonalnej,opieki nad osobami starszymi,
 • Współpraca ze strażą pożarną, pogotowiem ratunkowym, policją, organizacjami paramedycznymi i społeczno- opiekuńczymi.
 • Obozy szkoleniowe z profesjonalną kadrą ratowniczą

Praktyki w Londynie

Back to top