Klasa o profilu strażackim

Klasa o profilu strażackim w trakcie trzyletniego okresu nauczania oferuje kandydatom zdobycie podstawowej wiedzy o strukturze Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Zdobywanie wiedzy oraz umiejętności pozwalających na ogólną  orientację podczas prowadzenia podstawowych działań ratowniczo – gaśniczych  odbywa się w trakcie zajęć lekcyjnych, na których uczniowie zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi:
 - bhp podczas działań prowadzonych przez Ochotnicze Straże Pożarne,
-  organizacji Ochotniczych Straży Pożarnych,
-  budowy armatury wodnej i pianowej,
-  budowy i danych taktycznych drabin pożarniczych,
-  sprzętu ratowniczego i podręcznego sprzętu gaśniczego,
-  sprzętu ochrony dróg oddechowych,
-  ratowniczego sprzętu mechanicznego,
-  procesu palenia,
-  gaszenia pożarów oraz podstaw organizacji akcji gaśniczej,
-  działań w czasie innych miejscowych zagrożeń.

Umiejętności praktyczne zdobywane są podczas ćwiczeń prowadzonych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobczycach należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz w Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach. Ponadto wiedza i praktyka zdobyta na praktykach zawodowych odbywanych w II klasie pozwala ugruntować zdobytą wiedzę w szkole.

W trakcie trzyletniego nauczania, uczeń klasy o profilu strażackim zdobywa wiedzę potrzebną strażakowi Ochotniczej Straży Pożarnej do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Uczeń, który jest czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, jest ubezpieczony, posiada aktualne badania lekarskie uprawniające go do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych, dopuszczony jest do egzaminu w komorze dymowej. Wynik testu decyduje o wydaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej stopnia I i II oraz zaświadczenia o ukończenia szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego na poziomie szkolenia Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zaświadczenia te w przypadku czynnych strażaków OSP pozwalają na bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych prowadzonych przez Ochotnicze Straże Pożarne. Mogą też być elementem działającym pozytywnie w przypadku kiedy absolwent szkoły bierze udział w naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej lub na uczelnie np. Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie.

Praktyki w Londynie

Back to top