Poznaj klasę policyjną

Klasa policyjna liceum ogólnokształcącego przeznaczona jest dla osób które w przyszłości chcą pracować w Policji, ale także w innych służbach mundurowych . Uczniowie przygotowywani są do dalszego  kształcenia w zawodach związanych z funkcjonowaniem służb mundurowych a także podjęcia studiów wyższych na kierunkach związanych m.in. z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, j. angielski

W ciągu pierwszych trzech lat nauki uczniowie realizują zajęcia edukacyjne oparte o „Program  nauczania w zakresie funkcjonowania Policji przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych /ponadpodstawowych” zawierający  m.in. zagadnienia z prawa, kryminalistyki, prewencji, samoobrony, bezpieczeństwa publicznego. Program nauczania składa się z czterech głównych bloków tematycznych:.

  1. Wiedza o Policji.
  2. Służbaspołeczeństwu.
  3. Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony
  4. Kwalifikacje do służby w Policji

Dodatkowo w czasie tzw. dnia mundurowego odbywają się zajęcia w zakresie musztry indywidualnej i zbiorowej prowadzone przez oficera Wojska Polskiego. Uczniowie zostają w pełni umundurowani w pierwszym miesiącu nauki w szkole. Mundury szyte są na miarę, indywidualnie dla każdej osoby. Na całość składają się bluza, spodnie, pas, polar, dwie koszulki oraz beret.

Młodzież na podstawie zawartej dwustronnej umowy ma możliwość odbywania zajęć praktycznych w Powiatowej Komendzie Policji  w Myślenicach a także w formie wycieczek w innych jednostkach Policji. Zajęcia stacjonarne prowadzone są przez Panią podkom. Joanne Lejdę z Komendy powiatowej Policji w Myślenicach.

W czasie trwania nauki uczniowie odbywają dwa obozy tematyczne. W klasie pierwszej jest to obóz kondycyjno-sportowy w czasie którego uczniowie rozpoznają i doskonalą swoje umiejętności sportowe uzupełniane przez zajęcia z musztry. Obóz ten odbędzie się w majuw Wojskowym Ośrodku wypoczynkowym w Solinie, który dysponuje odpowiednim zapleczem sportowym oraz pływalnią.  Klasy drugie odbywają obóz mundurowo- policyjny, w czasie którego realizowane są zajęcia z zakresu musztry, strzelectwa sportowego , sportów obronnych, podstaw jazdy konnej, pierwszej pomocy przedmedycznej orazsurvivalu. Każdorazowo obozy odbywają się w miejscach ciekawych turystycznie co dodatkowo wpływa na ich atrakcyjność. Uzupełnieniem tych zajęć jest możliwość korzystania ze automatycznej strzelnicy sportowej, którą znajduje się na terenie szkoły oraz odbycie kursu instruktorskiego strzelectwa sportowego po uzyskaniu pełnoletniości.

W trakcie nauki uczniowie biorą udział w próbnych testach sprawnościowych oraz teoretycznych , podobnych do tych, które obowiązują przy naborze do pracy w Policji co w znacznym stopniu może ułatwić pozytywne ukończenie procesu rekrutacji w przyszłości.

Dodatkowo dla zainteresowanych uczniów szkoła stwarza możliwość ukończenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, który daje kandydatowi do pracy w Policji  dodatkowe 4 punkty rekrutacyjne.

Pamietaj! Przy rekrutacji do służby w Policji przyznaje się 4 dodatkowe punkty preferencyjne kandydatom, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji.

 

 

Back to top