Klasa o profilu mundurowym

Przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie i język obcy – do wyboru: angielski lub niemiecki.

Trzeci przedmiot rozszerzony wybierają uczniowie w drugiej klasie.

Przedmiot dodatkowy – podstawy działalności służb mundurowych

W ramach przedmiotu fakultatywnego, uczniowie zapoznawani są ze specyfiką służby w jednostkach mundurowych.
Materiał podzielony jest na trzy bloki tematyczne – wojskowy, policyjny oraz pożarniczy.

Zakres bloku wojskowego tworzą m.in.:

Regulaminy oraz musztra wojskowa,

Struktura polskich sił zbrojnych,

Wojsko Polskie w strukturach międzynarodowych,

Szkolenie bojowe,

Rekrutacja i szkolnictwo wojskowe

Zakres bloku policyjnego:

Struktura, cele oraz zadania policji w Polsce,

Podstawy prawa karnego, wykroczeń, drogowego,

Wykrywanie przestępstw i wykroczeń,

Ściganie sprawców

Rekrutacja i szkolnictwo policyjne

Zakres bloku pożarniczego:

Funkcjonowanie PSP w Polsce,

Ochrona przeciwpożarowa,

Zadania PSP,

Sprzęt ratowniczo – gaśniczy,

Ewakuacja budynków,

Rekrutacja i szkolnictwo pożarnicze.

 Część zajęć prowadzona jest przez zawodowych żołnierzy, policjantów oraz strażaków w ramach podpisanych umów o współpracy ze szkołą.

Nasi uczniowie są częstymi gośćmi w zaprzyjaźnionych jednostkach, co niewątpliwie jest doskonałym uzupełnieniem wiadomości z zajęć teoretycznych.
Uczniowie klasy mundurowych regularnie reprezentują szkołę w zawodach i konkursach strzeleckich i obronnych.

W wyniku stałej współpracy z Ligą Obrony Kraju prowadzone są regularne treningi strzeleckie z broni pneumatycznej i palnej, które cieszą się sporym zainteresowaniem.

W czasie wakacji organizowany jest trzytygodniowy obóz z elementami surviwalu, szkoleniem wspinaczkowym oraz szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy.

Praktyki w Londynie

Back to top