KILKA SŁÓW O ROBOTYCE:


Robotyka jest interdyscyplinarnym działem mechatroniki, łączącym zagadnienia automatyki, elektrotechniki, informatyki oraz inżynierii mechanicznej. Celem robotyki jest stworzenie robotów, a także badania nad rozwojem sztucznej inteligencji. Słowo robot zostało po raz pierwszy użyte w roku r. przez czeskiego pisarza Karela Čapka. W ten sposób określona została „sztuczna istota zbudowana na podobieństwo człowieka”.

Urządzenia zbudowane przy użyciu techniki robotycznej są automatycznie sterowalne oraz programowalne. Odpowiednie narzędzia umieszczone w urządzeniu nadają mu cechy manipulacyjne lub lokomocyjne, mobilne lub stacjonarne. Taka wielozadaniowa maszyna musi być podatna na wgrywany program bez konieczności modyfikacji struktury mechanicznej bądź układu sterowania. Dzięki temu te same roboty mogą wykonywać zestaw różnorodnych czynności, np. wkręcanie lub wykręcanie śrubek, manipulowanie małymi przedmiotami: przenoszenie ich, przesuwanie, obracanie lub wykonywanie różnych sekwencji czynności.

Robotyka znajduje zastosowanie w wielu różnych dziedzinach: w nauce, gdzie spełnia cele badawcze, pomagające rozwijać działanie maszyn, a nawet rozumieć działanie człowieka; w przemyśle i produkcji, gdzie znajduje zastosowanie przy trudnych i niebezpiecznych pracach wykonywanych wcześniej przez człowieka; w medycynie i rehabilitacji, gdzie wykorzystane są wyspecjalizowane systemy diagnostyczne, precyzyjne roboty chirurgiczne, w codziennym życiu człowieka (wszelkiego rodzaju automaty, roboty sprzątające).

Technik robotyk jest zwodem interdyscyplinarnym, w którego zakresie znajdują się takie zagadnienia jak obsługa i eksploatacja robotów przemysłowych, programowanie robotów przemysłowych, konserwacja i diagnostyka układów robotów przemysłowych. Oprócz powyższych zagadnień uczeń technikum poznaje podstaw elektrotechniki i elektroniki, technologii i konstrukcji mechanicznych, a także konstrukcji mechatronicznych. Poznaje procesy technologiczne towarzyszące technologii wytwarzania, a także uczy się obsługi nowoczesnych narzędzi wspomagania komputerowego w robotyce.

Kwalifikacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyodrębnione w zawodzie technik robotyk:

ELM.07 Montaż, uruchamianie i obsługiwanie systemów robotyki, ELM.08 Eksploatacja i programowanie systemów robotyki.