TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH   

 

To szkoła dla pasjonatów sztuki kulinarnej chcących zdobyć  umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego.

W tej szkole nauczymy Cię:

 • sporządzać oferty usług gastronomicznych oraz prowadzić działania marketingowe,
 • planować i organizować gastronomiczną obsługę imprez oraz przyjęć okolicznościowych,
 • organizować i realizować gastronomiczne usługi cateringowe,
 • kalkulować i rozliczać koszty usług gastronomicznych,
 • oceniać jakość surowców i wyrobów kulinarnych,
 • stosować zasady racjonalnego żywienia,
 • sporządzać podstawowy asortyment potraw i napojów,
 • aranżować wnętrza i wyposażać sale konsumenckie oraz inne miejsca świadczenia usług gastronomicznych,
 • obsługiwać konsumenta.

 

Przygotujemy Cię do zdobycia kwalifikacji w zawodzie:

 • TG.07 - Sporządzanie potraw i napojów,
 • TG.16 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych,

Zapewnimy nowoczesne i dobrze wyposażone pracownie gastronomiczne i obsługi konsumenta.

W klasie trzeciej odbędziesz 4-tygodniowe praktyki zawodowe w kraju lub zagranicą.

 

Perspektywy zatrudnienia

 Zdobyte kwalifikacje umożliwią Ci:

 • podjęcie zatrudnienie w zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary, kawiarnie itp.),
 • instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
 • służbie zdrowia (sanatoria, żłobki, szpitale),
 • organizacjach ochrony konsumenta,
 • placówkach prowadzących żywienie zbiorowe (domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, pensjonaty itp.).
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych i domowych, hotelarskich, agroturystyki, itp.