TECHNIK MECHATRONIK

Co to jest mechatronika?
To dziedzina techniki zajmująca się integracją urządzeń mechanicznych, takich jak silniki, siłowniki czy napędy maszyn, z urządzeniami elektronicznymi nadzorującymi ich pracę. Dyscyplina ta oscyluje pomiędzy zagadnieniami mechaniki i elektroniki umożliwiając zrozumienie procesów interdyscyplinarnych i wyrobienie szerokiego spojrzenia na świat nowoczesnej techniki.Kto to jest technik mechatronik?
To osoba ze średnim wykształceniem technicznym znająca podstawowe zagadnienia i procesy fizyczne towarzyszące współpracy elementów mechanicznych z elektronicznymi. To potencjalny pracownik potrafiący montować, diagnozować i naprawiać usterki, projektować, programować i eksploatować urządzenia i systemy mechatroniczne w wielu gałęziach techniki.Gdzie technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie?
Ze względu na szeroką tematykę i interdyscyplinarny charakter zawodu możliwości zatrudnienia mechatronika są bardzo szerokie. W chwili obecnej większość gałęzi przemysłu wykorzystuje systemy mechatroniczne, które wymagają nadzoru, umiejętnej eksploatacji i naprawy: od przemysłu spożywczego, przez wszelkie dziedziny przemysłu produkcyjnego, motoryzacyjnego na wysoce wyspecjalizowanym przemyśle lotniczym kończąc. Gama niezwykle obszerna.Jakich przedmiotów trzeba się uczyć, żeby zostać technikiem mechatronikiem?
Przedmioty zawodowe teoretyczne:
- Podstawy mechatroniki
 -Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych
- Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
- Język angielski zawodowy
- Fizyka w zawodziePrzedmioty zawodowe praktyczne:
- Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych
- Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
- Montaż elementów, podzespołów i zespołów elektrycznych i elektronicznych
- Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
- Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
- Podstawy programowania urządzeń i systemów mechatronicznych
 
Jakie egzaminy trzeba zdać, żeby uzyskać dyplom technika mechatronika?
Aby uzyskać dyplom technika mechatronika należy zdać egzaminy z dwóch kwalifikacji zawodowych:

- Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (ELM.03)
- Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (ELM.06)

Dlaczego warto wybrać klasę o profilu mechatronicznym w ZS Dobczyce?
Po pierwsze dlatego, że ogólnotechniczny i interdyscyplinarny charakter kierunku jakim jest technik mechatronik pozwala na zdobycie szerokiej, ale zarazem konkretnej wiedzy technicznej, z którą można śmiało startować w życie zawodowe. Po drugie dlatego, że rynki pracy nie są jeszcze nasycone pracownikami z takim wykształceniem, co daje niewątpliwą szansę na zatrudnienie już po szkole średniej.