TECHNIK INFORMATYK

Informatyka to obecnie najprężniej rozwijająca się gałąź wiedzy i technologii. Nasze pokolenie jest świadkiem globalnej rewolucji informacyjnej . Wywołane tymi potrzebami dynamiczne tempo rozwoju technologii informatycznych decyduje o dużej popularności  zawodu informatyka na rynku pracy.

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera  to szkoła "nowego świata", która stawia sobie za cel kształtowanie przedsiębiorczych i innowacyjnych postaw, umożliwiających i warunkujących aktywność absolwentów na rynku pracy, a następnie aktywną rolę w środowisku pracy lub w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

 

Absolwent technikum informatycznego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;

  2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

  3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;

  4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

 

Dlaczego warto wybrać zawód technika informatyka?

1. To atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy (w tym europejskim) zawód. Ogromny rozwój technik komputerowych jaki nastąpił w ostatnich latach powoduje, iż zawód informatyka jest aktualnie jednym z najpopularniejszych i poszukiwanych zawodów.

2. Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Informatyków potrzebują firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, sklepy, agencje reklamowe, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu informatycy są cenieni i poszukiwani na rynku pracy.

3. Specjaliści z branży technologii informatycznych są i będą poszukiwani w wielu krajach Unii Europejskiej. Według Ministerstwa Pracy zawód technika informatyka znajduje się na drugim miejscu wśród zawodów o najwyższej dynamice wzrostu zapotrzebowania.

4. Uzyskana wiedza ogólna oraz umiejętności zawodowe pozwolą nie tylko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych.

Posiadamy 6 pracowni informatycznych doskonale wyposażonych i na bieżąco modernizowanych.

Nasi uczniowie rozwijają na bieżąco swoje umiejętności poprzez udział w konkursach i projektach oraz warsztatach informatycznych.

Robimy wszystko, aby nasza szkoła była szkołą dobrych możliwości zawodowych i szansą na przyszłość naszych absolwentów, dlatego uczniowie technikum informatycznego odbywają praktyki w firmach lokalnych oraz w Londynie.

Nasi uczniowie biorą udział   w dodatkowych kursach organizowanych w ramach projektu: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom uczniów systematycznie umieszczamy materiały edukacyjne na facebooku oraz naszej stronie internetowej.

Nasza strona internetowa

Co roku organizujemy także warsztaty dla szkół podstawowych, powiatowe zawody informatyczne oraz konkursy.