TECHNIK ELEKTRYK

Okres trwania nauki: 5 lat 

     

Technik elektryk to szansa dla osób operatywnych i ambitnych.

Technik elektryk to osoba: poważna, ostrożna, przewidująca, ale odpowiedzialna, wytrwała i odporna na stres i warunki pracy. Zawód elektryka wymaga ciągłego myślenia i skupiania się nad tym, co się robi. Bardzo istotne są uzdolnienia techniczne oraz twórcze myślenie. Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ludzi korzystających z sieci energetycznej czy też nadzorowanych przez niego urządzeń.

     

Kwalifikacje zawodowe:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

 • wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
     

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 • eksploatowanie instalacji elektrycznych,
 • eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych.
     

   

     

Przedmioty zawodowe realizowane teoretycznie i praktycznie:

 • podstawy elektrotechniki,
 • montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych,
 • montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • eksploatacja instalacji elektrycznych,
 • eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • język obcy zawodowy.
     

     

Technik elektryk jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,
 • wykonywania, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych i układów automatyki,
 • lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • dokonywania pomiarów, regulacji parametrów i oceny stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • montowania i naprawiania układów automatyki, sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.
     


    

     

Miejsce pracy elektryka

Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z prądem:

 • na budowie - wykonuje nowe instalacje elektryczne, alarmowe, monitorujące, antenowe,
 • w pogotowiu energetycznym - usuwa awarie,
 • w utrzymaniu ruchu w przemyśle - odpowiada za urządzenia i sieć energetyczną na terenie zakładu,
 • w serwisie samochodowym - zajmuje się elektromechaniką samochodową,
 • w serwisie AGD - naprawia i konserwuje urządzenia elektryczne gospodarstwa domowego,
 • w hurtowniach i sklepach - sprzedaje osprzęt elektryczny.
     

Dla przyszłych absolwentów…

Technikum elektryczne to solidna podbudowa dla osób pragnących studiować na takich kierunkach jak Elektrotechnika, Energetyka, Automatyka przemysłowa, Energetyka jądrowa.

     


 Dołącz do Zespołu!

     

Szkoła dla Elektryków

     

Nowoczesne pracownie

     

 

     

Nowoczesny sprzęt

     

     

Nowoczesne stanowiska ćwiczeniowe

     

     

Wycieczki zawodoznawcze i spotkania tematyczne

     

  

     

Centrum Kompetencji Zawodowych