TECHNIK ELEKTRONIK

Okres trwania nauki: 5 lat

     

Elektronika to przygoda, która nigdy się nie kończy.

Technik elektronik to zawód i pasja, to kierunek wymagający wkładu pracy. Osoba w tym zawodzie powinna cechować się dokładnością, dociekliwością i systematycznością. Elektronik nie poddaje się z powodu małych niepowodzeń, lubi odkrywać nowe zastosowania i rozwiązania dla istniejących już rzeczy. Rozumie konieczność pogłębiania wiedzy w szkole i w pracy, bo elektronika to dziedzina, w której następuje nieustanny, dynamiczny rozwój.

     

     

Kwalifikacje zawodowe:

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

 • montowanie elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych;

     
 • wykonywanie i uruchamianie instalacji elektronicznych i instalowanie urządzeń elektronicznych;

     
 • demontowanie i przygotowanie do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych.

     

ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 • użytkowanie instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych;

     
 • konserwowanie i naprawa instalacji elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych.

     

Technik elektronik jest przygotowany do:

 • Montowania i uruchamiania elementów, układów i urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej i kablowej, telewizji dozorowej, urządzeń systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń, sieci komputerowych i sieci automatyki przemysłowej;
 • Wykonywania instalacji i instalowania urządzeń elektronicznych i mieszkaniowych;
 • Eksploatacji instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych.
     

     

Miejsce pracy elektronika:

 • elektryczne i elektroniczne zakłady produkcyjne, instalacyjne i naprawcze,
 • hurtownie elektroniczne i elektryczne,
 • serwisy urządzeń elektronicznych i serwisy samochodowe,
 • zakłady z technicznym dozorem nad specjalistycznymi urządzeniami elektronicznymi,
 • laboratoria i szpitale, przy instalowaniu nowo zakupionej aparatury pomiarowo-kontrolnej.
     

     

Dla przyszłych absolwentów…

Technikum elektroniczne to dobra podbudowa dla osób planujących studiować na kierunkach takich jak Elektronika, Energetyka, Telekomunikacja, Automatyka i robotyka, Automatyka przemysłowa, Teleinformatyka.

     

     

  Dołącz do Zespołu!

     


   

     

Szkoła dla Elektroników 

     

Nowoczesne pracownie

     

 

     

Nowoczesny sprzęt, nowoczesne stanowiska ćwiczeniowe

     

     

Wycieczki zawodoznawcze i spotkania tematyczne

     

 

     

Centrum Kompetencji Zawodowych