MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Jaki jest cel kształcenia w zawodzie?
Czas trwania nauki: 3 lata
Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np. związanych z suchą zabudową, malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców. Absolwenci kierunku nauczania „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie” są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych.

Po ukończeniu szkoły w tym zawodzie absolwenci potrafią m. in.:

- wykonywać prace wykończeniowe w budynku,
- analizować dokumentację budowlaną,
- obliczać ilość materiałów potrzebnych do wykonywania zleconych robót.

Nauka tego zawodu opiera się na kwalifikacji:

BD.04. „Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych”

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
montowania systemów suchej zabudowy;
- wykonywania robót malarskich;
- wykonywania robót tapeciarskich;
- wykonywania robót posadzkarskich;
- wykonywania robót okładzinowych.Warunkiem uzyskania tytułu montera zabudowy i robót wykończeniowych jest zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymują Dyplom EUROPASS - dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w języku polskim i języku angielskim.Cele kształcenia:
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, ponieważ podczas praktycznej nauki zawodu uczą się na przygotowanych stanowiskach w warsztatach szkolnych oraz na stanowiskach pracy robót wykończeniowych realizowanych przez naszą szkołę.Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych w warsztatach szkolnych.

 
Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowej tytuł zawodowy: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i mogą być zatrudniani przy robotach wykończeniowych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę.