KUCHARZ 

Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw i napojów. Do jego obowiązków należy przygotowanie dań i podanie ich w jak najatrakcyjniejszej formie. Niejednokrotnie jego zadaniem jest również udekorowanie stołu. Ponadto kucharz dba o wybór składników najlepszej jakości, właściwe przechowywanie produktów i należytą konserwację wszelkich urządzeń kuchennych. Sprawuje on nadzór nad pracą w kuchni, aby przebiegała zgodnie z wymogami sanitarnymi i BHP. W gestii kucharza znajduje się również układanie menu oraz zarządzanie wydatkami na produkty spożywcze. 

 

W naszej szkole nauczymy Cię:

 • przygotowywać podstawowy asortyment potraw i napojów z surowców i półproduktów spożywczych w oparciu o normy i receptury gastronomiczne zgodnie z odpowiednimi technikami ich sporządzania
 • obliczać wartość energetyczną i odżywczą produktów spożywczych i potraw
 • dokonywać oceny jakościowej i organoleptycznej surowców, półproduktów i gotowych potraw
 • dokonywać oceny produktów i napojów pod względem towaroznawczym
 • właściwie dobierać surowce do produkcji potraw i napojów
 • sporządzać kalkulacje potraw i napojów
 • poddawać surowce obróbce wstępnej i cieplnej odpowiednimi narzędziami, maszynami i urządzeniami
 • wykańczać, porcjować, dekorować i estetyczne wydawać potrawy i napoje
 • konserwować maszyny i urządzenia
 • stosować zasady zabezpieczenia jakości zdrowotnej potraw, utrzymywać w czystości i porządku stanowiska pracy, przestrzegać przepisów sanitarnych, bhp, ppoż. obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego.

 

Przygotujemy Cię do zdobycia kwalifikacji w zawodzie:

TG.7 Sporządzanie potraw i napojów

 

Gdzie możesz szukać pracy:

 • restauracje
 • bary
 • kawiarnie
 • catering
 • hotele
 • inne publiczne miejsca żywienia
 • własna działalność gospodarcza