KLASA WIELOZAWODOWA

Klasa wielozawodowa kształci  uczniów w różnych zawodach np.:

  • mechanik samochodowy
  • blacharz samochodowy
  • piekarz
  • kucharz                                     
  • cukiernik
  • sprzedawca   
  • elektryk               
  • stolarz

 

Nauka trwa 3 lata.

Wiedzę teoretyczną z przedmiotów ogólnych uczniowie zdobywają w szkole.

Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego przez okres 4 tygodni w każdej klasie, odrębnie dla każdego zawodu.

Kształcenie zawodowe praktyczne odbywa się w zakładach pracy, z którymi uczniowie podpiszą umowę o pracę jako młodociani pracownicy.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest zapewnienie sobie praktyki w wybranym zakładzie i podpisanie umowy o pracę w celu zdobycia przygotowania zawodowego.