Elektryk

Nowy kierunek

Okres trwania nauki: 3 lata

Kwalifikacje zawodowe:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

·       wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,

·       montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,

·       wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Przedmioty zawodowe realizowane teoretycznie i praktycznie:

·       Podstawy elektrotechniki

·       Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych

·       Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

·       Język obcy zawodowy

Elektryk to dobry organizator

Elektryk to osoba otwarta z umiejętnością pracy w zespole, sumienna, odpowiedzialna, wytrwała, odporna na stres i warunki pracy. Zawód elektryka jest zawodem, który wymaga dobrej organizacji pracy własnej, ciągłego myślenia i skupiania się nad tym co się robi. Bardzo istotne są uzdolnienia techniczne oraz twórcze myślenie. Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ludzi korzystających z sieci energetycznej czy też nadzorowanych przez niego urządzeń.

Dla przyszłych absolwentów…

Absolwent szkoły, po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.