ELEKTRONIK

     

   

Dlaczego nowy kierunek?

Z uwagi na zapotrzebowanie rynku pracy.

 

Jakie cechy powinien mieć elektronik?

 • pracowitość
 • dokładność
 • cierpliwość
 • zainteresowania techniczne
 • systematyczność
 • zdolności manualne
 • umiejętność pracy w grupie
 • komunikatywność
 

     

Czego uczy się przyszły elektronik? 

Elektronik to zawód i pasja, to kierunek wymagający wkładu pracy, dlatego nauka trwa 3 lata. 

Celem nauki jest uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.

     

W szkole odbywają się zajęcia z przedmiotów ogólnych oraz zawodowych, zarówno teoretycznych i praktycznych:

 • podstawy elektroniki
 • montaż i demontaż elementów, układów i urządzeń elektronicznych
 • wykonywanie instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych
     

     

Na zajęciach teoretycznych i praktycznych kształcone są umiejętności w zakresie:

 • montażu i konserwacji instalacji elektrycznych, komputerowych, telewizyjnych, alarmowych, kontroli dostępu i monitoringu.
 • przeprowadzania naprawy i konserwacji instalacji i urządzeń elektronicznych.
 • wykonywania montażu elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych.
 • dokonywania demontażu i selekcjonowania elementów i urządzeń występujących w instalacjach komputerowych, telewizyjnych, alarmowych, kontroli dostępu i monitoringu przeznaczonych do recyklingu.
     

     

Po ukończeniu 3-letniej Branżowej Szkoły I stopnia naukę można kontynuować w Branżowej Szkole II stopnia. Pozwoli to na uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technikum oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

To, jak wykorzystasz zdobytą wiedzę w praktyce, zależy wyłącznie od Ciebie.

     

Gdzie może pracować elektronik?

 • elektryczne i elektroniczne zakłady produkcyjne;
 • zakłady instalacyjne i naprawcze;
 • hurtownie elektroniczne i elektryczne;
 • serwisy samochodowe i serwisy urządzeń elektronicznych;
 • w firmach zajmującymi się recyklingiem sprzętu elektronicznego.

     

Wybierz dobrze!

     

Dołącz do Zespołu!

     

Szkoła dla Elektroników 

     

Nowoczesne pracownie

     

 

     

Nowoczesny sprzęt, nowoczesne stanowiska ćwiczeniowe

     

  

     

Centrum Kompetencji Zawodowych

     

 

 

 

Back to top