ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Liceum Ogólnokształcącego

 

Oddział Przygotowania Wojskowego to propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą z pracą w służbach mundurowychOddział Przygotowania Wojskowego (OPW) to nowy rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. OPW realizuje kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową oraz  program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego.

Uczniowie już w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne każdemu żołnierzowi. Szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego odbywa się  w formie zajęć teoretycznych i praktycznych:

·         w części teoretycznej program realizowany będzie przez szkołę;

·         w części praktycznej przez patronacką jednostkę wojskową oraz instruktorów;

W czasie trwania nauki uczniowie wyjeżdżają na obozy: kondycyjno – sprawnościowy w kl.1, taktyczny w kl.2 i szkoleniowy w kl.4.

OPW to nie tylko chęć zdobywania wysokiej sprawności fizycznej, którą można osiągnąć jedynie poprzez regularny trening, ale również umiejętność poruszania się w terenie, współdziałania w grupie, posługiwania się różnymi typami broni, pokonywania przeszkód. Uczniowie klasy OPW  uczestniczą w licznych zawodach: zarówno  sportowych jak i z zakresu obronności.

Korzyści dla Ciebie:

  • uczniowie OPW dzięki dotacjom z MON  otrzymają bezpłatnie umundurowanie;
  • uczniowie OPW mogą  liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej;
  • uczniowie OPW będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej;
  • uzyskają preferencje w trakcie naboru do różnych rodzajów służby wojskowej;
  • zostaną przyjęci  na akademie wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas rozmów rekrutacyjnych – ujęte w uchwałach wszystkich akademii wojskowych);

Po ukończeniu OPW i zdaniu matury uczeń może:

- aplikować do akademii wojskowych;

-aplikować do postępowania rekrutacyjnego do  pracy w służbach wojskowych;

- mieć gwarancję stabilnego  zatrudnienia  i dobrych zarobków.

Back to top