KLASA O PROFILU RATOWNICZYM

To I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Dobczycach - istnieje od 2015 roku 

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski.

Przedmioty dodatkowe: 
- w klasie II: Pierwsza Pomoc Przedmedyczna,  
- w klasie III Elementy Ratownictwa Kwalifikowanego,  
- w klasie IV: Ćwiczenia ratownicze.

  

Zajęcia dodatkowe realizowane są podczas zajęć w szkole i ćwiczeń praktycznych na pokazach, ćwiczeniach ratowniczych i kilkudniowych obozach szkoleniowych.Szkoła posiada specjalną salę dydaktyczną do ćwiczeń ratowniczych wyposażoną w sprzęt ratowniczy oraz łóżko szpitalne.
 
W drugiej klasie uczniowie podczas zajęć dodatkowych: biorą udział w kursie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej zakończony egzaminem przed instruktorami Malty Służby Medycznej. 

W drugiej klasie planowany jest pierwszy obóz szkoleniowy prowadzony przez ratowników medycznych, ratowników pola walki, instruktorów samoobrony i strażaków-ratowników Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

 

W III klasie prowadzone są zajęcia z Elementów Ratownictwa. 

Uczniowie poznają wyposażenie Torby Medycznej R1. Przygotowują się do teoretycznego państwowego egzaminu na Ratownika wg wytycznym Centrum Egzaminów Medycznych 

W IV klasie uczniowie poznają inne zawody pomocowe tj.: rehabilitant, pedagog, psycholog, pracownik socjalny czy asystent osoby niepełnosprawnej.Poznają specyfikę opieki nad pacjentem leżącym, podstawowe zabiegi pielęgnacyjne. 
 
W III klasie podejmują decyzję czy chcą realizować drugi obóz czy kurs KPP.

Po uzyskaniu pełnoletniości w IV klasie uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskania uprawnień państwowych Ratownika Kwalifikowanego.

 
Nasza Szkoła może poszczycić się absolwentami pracującymi w zawodzie asystentów stomatologicznych, asystentów osób niepełnosprawnych, studentami ratownictwa, położnictwa, pielęgniarstwa i pedagogiki.  

Prężnie działa wolontariat współpracujący z Fundacją DCW i Maltą: organizujemy pokazy pierwszej pomocy dla szkół, przedszkoli oraz akcje charytatywne (tj. zbiórki żywności) i akcje socjalne (np .zbiórki dla powodzian).

Współpracujemy ściśle m.in.: ze Stowarzyszeniem Malta Służba Medyczna, z Komendą PSP Myślenice, Fundacją DCW, Fundacją Okno Nadziei, MGOPS Dobczyce, OSP Dobczyce, Stowarzyszeniem KAT Dobczyce, MGOKiS Dobczyce, UMiG Dobczyce, GOK Wiśniowa, Firmą Med- Poż, Bielskim Pogotowiem Ratunkowym oraz Starostwem Powiatowym w Myślenicach.

Jeżeli interesuje Cię pomaganie innym - to klasa dla Ciebie!