KLASA O PROFILU RATOWNICZYM

To jeden z 4 profili I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Dobczycach - istnieje od pięciu lat.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski.

Przedmioty dodatkowe: 
- w klasie I: Pierwsza Pomoc Przedmedyczna,  
- w klasie II: Elementy Ratownictwa Kwalifikowanego,  
- w klasie III i IV: Ćwiczenia ratownicze.

  

Zajęcia dodatkowe realizowane są podczas zajęć w szkole i ćwiczeń praktycznych na pokazach, ćwiczeniach ratowniczych i kilkudniowych obozach szkoleniowych.Szkoła posiada specjalną salę dydaktyczną do ćwiczeń ratowniczych wyposażoną w sprzęt ratowniczy oraz łóżko szpitalne.
 
W pierwszej klasie uczniowie odbywają na zajęciach kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej zakończony egzaminem przed instruktorami Malty Służby Medycznej. 

W drugiej klasie planowany jest pierwszy obóz szkoleniowy prowadzony przez ratowników medycznych, ratowników pola walki, instruktorów samoobrony i strażaków-ratowników Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

 


W III klasie uczniowie poznają inne zawody pomocowe tj.: rehabilitant, pedagog, psycholog, pracownik socjalny czy asystent osoby niepełnosprawnej.
 
Nasi uczniowie mogą wybrać drugi obóz szkoleniowy lub kurs KPP w klasie IV.

Po uzyskaniu pełnoletniości w IV klasie uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskania uprawnień państwowych Ratownika Kwalifikowanego.

 


Nasza Szkoła może poszczycić się absolwentami pracującymi w zawodzie asystentów stomatologicznych, asystentów osób niepełnosprawnych, studentami ratownictwa, położnictwa, pielęgniarstwa i pedagogiki.  

Prężnie działa nasz szkolny wolontariat: organizujemy pokazy pierwszej pomocy dla szkół, przedszkoli oraz akcje charytatywne (zbiórki żywności) i akcje socjalne (zbiórki dla powodzian).

Współpracujemy ściśle m.in.: ze Stowarzyszeniem Malta Służba Medyczna, z Komendą PSP Myślenice, Fundacją DCW, Fundacją Okno Nadziei, MGOPS Dobczyce, GPR, OSP Dobczyce, Stowarzyszeniem KAT Dobczyce, MGOKiS Dobczyce, UMiG Dobczyce, GOK Wiśniowa, Bielskim Pogotowiem Ratunkowym oraz Starostwem Powiatowym w Myślenicach.

Jeżeli interesuje Cię pomaganie innym - to klasa dla Ciebie!

Praktyki w Londynie

Back to top