LICEUM POŻARNICZE


Jest to jeden z 4 profili I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Dobczycach.


Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski.
Przedmiot dodatkowy:
szkolenie podstawowe strażaków ratowników - prowadzone przez funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach, kapitana Tomasz Pruchnika (dowódcę II zmiany JRG PSP Myślenice). Szkolenie to (obejmujące 120 godzin) realizowane jest w czteroletnim systemie kształcenia.

 

Zajęcia dodatkowe realizowane są podczas zajęć teoretycznych w szkole i ćwiczeń praktycznych w PSP Myślenice oraz OSP Dobczyce.
W programie zajęć przewidziane jest zapoznanie z tematyką: musztry, sprzętu ratowniczego i podręcznego sprzętu gaśniczego, sprzętu i armatury pianowej, drabin przenośnych, ubrań ochronnych, agregatów prądotwórczych, podstaw fizykochemii i spalania, pożaru i jego rozwojem, zadań strażaków w zastępie, taktyki zwalczania pożarów wewnętrznych i gaśniczych, zjawisk powodzi, łączności bezprzewodowej i alarmowaniem, itd.
 


Program innowacji przewiduje również kilkudniowe obozy szkoleniowe. Prowadzone są one przez strażaków i ratowników medycznych, a w czasie ich trwania realizuje się m.in. takie zagadnienia jak: pierwsza pomoc przedmedyczna, elementy ratownictwa kwalifikowanego, ratownictwa technicznego, ćwiczenia ewakuacji z pojazdu, ratownictwo i ewakuacja podczas pożarów, taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych, metody uwalniania osób z samochodów osobowych i ciężarowych oraz zapoznanie z ratowniczymi zestawami pneumatycznymi i hydraulicznymi. Podczas obozu uczniowie biorą udział w manewrach poszukiwawczo-ratowniczych.


 
Ponadto młodzież ma możliwość zapisania się w szkole na: szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej i uzyskanie certyfikatu Malty Służby Medycznej oraz (po osiągnięciu pełnoletniości) udział w kursie i egzaminie kwalifikowanej pierwszej pomocy, a tym samym pozyskanie uprawnień państwowych Ratownika KPP.


Szkoła współpracuje z: Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach, OSP Dobczyce, OSP Zbydniów, OSP Kędzierzynka, OSP Myślenice – Śródmieście, UMiG Dobczyce, Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą z Myślenic oraz Stowarzyszeniem Malta Służba Medyczna Oddział Myślenice.