KLASA O PROFILU POLICYJNYM


Jest to jeden z 4 profili I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Dobczycach.  

Klasa o profilu policyjnym w LO Zespołu Szkół w Dobczycach przeznaczona jest dla osób, które w przyszłości chcą pracować w Policji, ale także w innych służbach mundurowych. Uczniowie przygotowywani są do dalszego kształcenia w zawodach związanych z funkcjonowaniem służb mundurowych, a także do podjęcia studiów wyższych na kierunkach związanych m.in. z szeroko pojętym bezpieczeństwem.  Przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, j. angielski.

W ciągu pierwszych trzech lat nauki uczniowie realizują zajęcia edukacyjne oparte o „Program nauczania w zakresie funkcjonowania Policji przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych” zawierający m.in. zagadnienia z prawa, kryminalistyki, prewencji, samoobrony i bezpieczeństwa publicznego. Składa się on z czterech głównych bloków tematycznych:

    Wiedza o Policji;
    Służba społeczeństwu;
    Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony;
    Kwalifikacje do służby w Policji.Dodatkowo w czasie tzw. dnia mundurowego odbywają się zajęcia w zakresie musztry indywidualnej i zbiorowej prowadzone przez st. sierż. Sebastiana Kruka. Uczniowie zostają w pełni umundurowani w pierwszym miesiącu nauki w szkole. Mundury szyte są na miarę, indywidualnie dla każdej osoby. Na całość składają się bluza, spodnie, pas, polar, dwie koszulki oraz beret.

Na podstawie dwustronnej umowy zawartej z Komendą Powiatową Policji w Myślenicach młodzież ma możliwość odbywania zajęć praktycznych w tej jednostce, a także (w formie wycieczek) w innych jednostkach Policji. Zajęcia stacjonarne prowadzone są przez st. sierż. Sebastiana Kruka z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach. W czasie trwania nauki uczniowie wyjeżdżają na dwa obozy tematyczne. W klasie pierwszej jest to obóz kondycyjno-sportowy, na którym uczniowie rozpoznają i doskonalą swoje umiejętności sportowe uzupełniane przez zajęcia z musztry.  Klasy drugie uczestniczą w obozie taktycznym.W trakcie nauki uczniowie biorą udział w próbnych testach sprawnościowych oraz teoretycznych, podobnych do tych, które obowiązują przy naborze do pracy w Policji, co w znacznym stopniu może ułatwić pozytywne ukończenie procesu rekrutacji w przyszłości.


Dodatkowo zainteresowani uczniowie mają możliwość ukończenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, który daje kandydatowi do pracy w Policji dodatkowe 4 punkty rekrutacyjne.

Pamiętaj! Przy rekrutacji do służby w Policji przyznaje się 4 dodatkowe punkty preferencyjne kandydatom, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji.