KLASA O PROFILU POLICYJNYM


Jest to jeden z 4 profili I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Dobczycach.  

Klasa o profilu policyjnym w LO Zespołu Szkół w Dobczycach przeznaczona jest dla osób, które w przyszłości chcą pracować w Policji, ale także w innych służbach mundurowych. Uczniowie przygotowywani są do dalszego kształcenia w zawodach związanych z funkcjonowaniem służb mundurowych, a także do podjęcia studiów wyższych na kierunkach związanych m.in. z szeroko pojętym bezpieczeństwem.  Przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, j. angielski.

W ciągu pierwszych trzech lat nauki uczniowie realizują zajęcia edukacyjne oparte o „Program nauczania w zakresie funkcjonowania Policji przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych” zawierający m.in. zagadnienia z prawa, kryminalistyki, prewencji, samoobrony i bezpieczeństwa publicznego. Składa się on z czterech głównych bloków tematycznych:

    Wiedza o Policji;
    Służba społeczeństwu;
    Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony;
    Kwalifikacje do służby w Policji.Dodatkowo w czasie tzw. dnia mundurowego odbywają się zajęcia w zakresie musztry indywidualnej i zbiorowej prowadzone przez st. sierż. Sebastiana Kruka. Uczniowie zostają w pełni umundurowani w pierwszym miesiącu nauki w szkole. Mundury szyte są na miarę, indywidualnie dla każdej osoby. Na całość składają się bluza, spodnie, pas, polar, dwie koszulki oraz beret.

Na podstawie dwustronnej umowy zawartej z Komendą Powiatową Policji w Myślenicach młodzież ma możliwość odbywania zajęć praktycznych w tej jednostce, a także (w formie wycieczek) w innych jednostkach Policji. Zajęcia stacjonarne prowadzone są przez st. sierż. Sebastiana Kruka z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach. W czasie trwania nauki uczniowie wyjeżdżają na dwa obozy tematyczne. W klasie pierwszej jest to obóz kondycyjno-sportowy, na którym uczniowie rozpoznają i doskonalą swoje umiejętności sportowe uzupełniane przez zajęcia z musztry. Obóz ten odbywa się w maju w Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym w Solinie, który dysponuje odpowiednim zapleczem sportowym oraz pływalnią. Klasy drugie uczestniczą w obozie mundurowo-policyjnym, w czasie którego realizowane są zajęcia z zakresu musztry, strzelectwa sportowego, sportów obronnych, podstaw jazdy konnej, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz survivalu. Obozy odbywają się w miejscach ciekawych pod względem turystycznym, co dodatkowo wpływa na ich atrakcyjność. Uzupełnieniem wymienionych zajęć jest możliwość korzystania ze automatycznej strzelnicy sportowej, którą znajduje się na terenie szkoły oraz (po uzyskaniu pełnoletniości) odbycie kursu instruktorskiego strzelectwa sportowego.W trakcie nauki uczniowie biorą udział w próbnych testach sprawnościowych oraz teoretycznych, podobnych do tych, które obowiązują przy naborze do pracy w Policji, co w znacznym stopniu może ułatwić pozytywne ukończenie procesu rekrutacji w przyszłości.


Dodatkowo zainteresowani uczniowie mają możliwość ukończenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, który daje kandydatowi do pracy w Policji dodatkowe 4 punkty rekrutacyjne.

Pamiętaj! Przy rekrutacji do służby w Policji przyznaje się 4 dodatkowe punkty preferencyjne kandydatom, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji.


Back to top