List do rodziców o wpływie czytania na rozwój dzieci i młodzieży                                

                                                                                                                                              Kto czyta książki, żyje podwójnie

Umberto Eco

Szanowni Państwo!

Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, że biblioteka Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach wzbogaciła swój księgozbiór o nowe, atrakcyjne pozycje, zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025.
 Technikum nr 1 w Zespole Szkół otrzymało 15 tysięcy złotych na zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo (12 tys. to kwota wnioskowana z programu rządowego, natomiast 3 tys. stanowi wkład Starostwa Powiatowego w Myślenicach). Na zakup książek przeznaczono 7,5 tys. zł.

Nauczyciele bibliotekarze zasięgnęli opinii rodziców oraz samorządu szkolnego  jak również propozycji młodzieży, konsultowano się również z Miejską Biblioteką Publiczną
w Dobczycach, w sprawie  preferencji czytelniczych młodzieży - związku z tym zostały zakupione książki do biblioteki szkolnej, placówka przystąpiła również do szeregu działań związanych z NPRCz 2.0, promujących czytelnictwo.

Argumentów przemawiających za rozwijaniem nawyków czytelniczych jest wiele.

Kto czyta:

          ma mniejsze problemy ze skupieniem uwagi

          szybciej zapamiętuje nowe informacje

          umie poprawnie wyrażać swoje myśli i uczucia

          osiąga lepsze wyniki w nauce

          powiększa swój zasób słownictwa

          łatwiej kojarzy fakty

          robi mniej błędów ortograficznych

 

Drodzy Rodzice, zachęcamy Was gorąco, abyście rozwijali i podtrzymywali zainteresowania czytelnicze Waszych dzieci. Pamiętajcie, że w doborze odpowiedniej książki zawsze pomogą Wam nauczyciele bibliotekarze.

                                             Bibliotekarze z Zespołu Szkół im. ks. J. Tischnera w Dobczycach