Bezpłatne kursy kwalifikacyjne

Kursy pozwalają na uzyskanie i uzupełnienie wiedzy oraz zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych, a przeznaczone są dla osób dorosłych i młodzieży, niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Przybliżony czas trwania kursu zależy od ilości godzin do zrealizowania, natomiast minimalna liczba słuchaczy każdej kwalifikacji wynosi 20 osób.

Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły w Dobczycach, ul. Szkolna 20A.

 

Oferta bezpłatnych kursów kwalifikacyjnych :

 

- dla osób dorosłych

- zajęcia prowadzone w systemie kursowym

- pozwalają na zdobycie nowego zawodu

- pozwalają na podniesienie kwalifikacji w wybranym zawodzie w następujących obszarach :

 

OBSZAR ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNY:

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

OBSZAR TURYSTYCZNO – GASTRONOMICZNY:

Produkcja wyrobów cukierniczych

Produkcja wyrobów piekarskich

OBSZAR BUDOWLANY:

Montaż systemów suchej zabudowy   

Roboty wykończeniowe w budownictwie

OBSZAR ADMINISTRACYJNO USŁUGOWY:

Wykonywanie usług fryzjerskich

w przypadku zebrania grupy min. 20 osób kurs rozpocznie się od września 2018 r.

Praktyki w Londynie

Back to top