Mamy zaszczyt poinformować o wynikach PIERWSZEJ OLIMPIADY FRYZJERSKIEJ :
I miejsce - Milena Kocyła 2T3g
II miejsce - Oliwia Kowal 2T3g
III miejsce - Oliwia Buksa 2Tp3
Gratulujemy wyników?
Organizatorzy : Anna Markiewicz, Anna Gołębiowska

Serdecznie zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Poezji i Piosenki 3XM Miłość, Młodość, Marzenia. W tym roku zapraszamy do konkursu w zmienionej formule – spotkamy się online.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu recytacji wiersza lub wykonania polskiej piosenki (solo lub w duecie).

Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w konkursie, zobowiązani są do dostarczenia do sekretariatu ZS w Dobczycach (osobiście lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) wideofonicznego nagrania prezentowanego utworu w  terminie do 26 marca 2021.

Nagranie materiału filmowego należy wykonać w układzie poziomym, ze stałego ujęcia. Urządzenie rejestrujące należy ustawić na najwyższe możliwe parametry nagrywania obrazu i dźwięku.

Nagranie musi być aktualne, zarejestrowane od momentu ogłoszenia Konkursu, niemontowane z fragmentów, ukazujące w pełni wykonawcę (wykonawców) ze stałego ujęcia.

Regulamin konkursu

Karta uczestnictwa

Dzisiaj w naszym Zespole Szkół miało miejsce spotkanie w ramach projektu „Aktywna Tablica”,  zakładającego  zakup laptopów i tablic multimedialnych do szkół powiatu, a także działań mających na celu podniesienie umiejętności informatycznych uczniów jak i nauczycieli.

Celem spotkania było wypracowanie wspólnego działania szkół w celu szkolenia nauczycieli z wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji.

Narada dyrektorów szkół odbywała się z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego, uczestniczyli m.in. wicestarosta Rafał Kudas oraz podinsp. Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Natalia Maj.

 

?? Do konkursu przystąpiło dziesięciu uczestników. Wybór zwycięzców okazał się bardzo trudny, ponieważ wszystkie nadesłane prace były na wysokim poziomie. Wszystkim biorącym udział gratulujemy. Macie talent i cieszymy się , że nam to pokazaliście!
Dziękujemy za udział!
??Każdy konkurs ma na celu wyłonić zwycięzców, a oto i oni:
I miejsce Anna Dziadkowiec 4TG
II miejsce Karolina Dominik 4TG
III miejsce Michał Olesek 2TG
IV miejsce ex aequo Natalia Drab 3TG i Anna Zając 4TG
Po odbiór nagród zaprosimy Was indywidualnie.?
Regulamin Konkursu
?„Romantyczna kolacja”?
I. ORGANIZATORZY
§ 1
Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół w Dobczycach ul. Szkolna 20a,
II. CEL KONKURSU
§ 2
Konkurs ma na celu:
• rozwijanie zainteresowań zawodowych uczniów
• zaprezentowanie metod nakrycia związanych z tematem WALENTYNKI❤️
• integrację uczniów naszej szkoły.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
§ 3
1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie ZS Dobczyce
2. Zadanie konkursowe będzie realizowane przez jednego uczestnika.
3. Każdy uczestnik konkursu wykonuje:
a. kartę menu
b. nakrycie stołu
c. dekoracje stołu
4. Udział w konkursie następuje na podstawie wysłania dwóch zdjęć: jednego z kartą menu i drugiego zawierającego nakrycie i dekoracje stołu
V. PRACA
§ 4
1. W Konkursie oceniana będzie Praca składająca się z:
a) nakrycia stołu zgodnie z tematem zadania
b) metoda nakrycia
c) karta menu
VI.ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU
§ 5
1. Konkurs będzie trwał do 16.02.2021
2. Ogłoszenie na Facebook szkoły
3. zdjęcia prac będą przesyłane na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
§ 6
1. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa.
2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena prac biorących udział w Konkursie.
3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą :
- przedstawiciele organizatorów ,
- nauczyciele przedmiotów gastronomicznych Pani Agnieszka Piłat, Pan Jerzy Michorczyk
4. Posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej prace przygotowywane jest niejawne, odbywają się bez udziału osób trzecich.
5. W konkursie zwycięży Praca, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie Komisji Konkursowej.
6. Wyniki zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową w terminie dwóch dni od zakończenia konkursu.
7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
VIII. NAGRODA??
§ 7
1. Nagrodami w Konkursie będą:
1) za pierwsze miejsce: nagroda rzeczowa.
2) za drugie miejsce: nagroda rzeczowa,
3) za trzecie miejsce: nagroda rzeczowa,
2. Fundatorami nagród są: Zespół Szkół w Dobczycach.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 8
1. Po ogłoszeniu wyników Prace wszystkich uczestników zostaną zaprezentowane na Facebooku szkoły.???❤️???

Praktyki w Londynie

Back to top