Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci Grażyny Trzeciak, germanistki Zespołu Szkół, naszej cenionej długoletniej koleżanki, inicjatorki i organizatorki Światowego Dnia Pokoju w Dobczycach.

Jej marzeniem był  lepszy świat, jak mówiła „… dla każdego, małego i dużego, aby był pełen radości i harmonii”.  Swoim życiem i działalnością przypominała o pięknej idei wolności, pokoju i szacunku do drugiego człowieka…

Pożegnanie śp. Grażyny Trzeciak odbędzie się 8 września, w środę o godz. 12.20 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Społeczność Zespołu Szkół im. ks. J. Tischnera w Dobczycach

 

1 września w środę w naszej szkole odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 (w tym dniu miały miejsce spotkania młodzieży szkolnej z wychowawcami), zainaugurowane mszą św. w kościele MB Wspomożenia Wiernych w Dobczycach.

W rozpoczętym dopiero co roku szkolnym w naszej placówce szkolnej funkcjonują 3 szkoły:

Ø  I Liceum Ogólnokształcące (klasa mundurowa, klasa policyjna, klasa ratownicza i klasa strażacka)

Ø  Technikum Nr 1 (technik informatyk, technik mechatronik, technik elektronik, technik elektryk, technik budownictwa, technik fryzjer, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik technologii żywności)

Ø  Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (kucharz, cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektronik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz klasa wielozawodowa)

 Do naszego Zespołu Szkół w br. szkolnym dołączyło około  250 uczniów, którzy podejmą naukę w 8 oddziałach klas pierwszych.

W czasie wakacji w naszej szkole wykonano niezbędne remonty i modernizacje, prowadzone i finansowane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach. Prace objęły nie tylko budynek główny szkoły (m.in.: modernizacja sieci elektrycznej, malowanie części klatki schodowej, montaż klimatyzatorów), ale również budynek internatu  (m.in.: malowanie holu, flizowanie podłogi, wymieniono drzwi, poprawiono wentylację), wykonano również  prace w budynku warsztatów (m.in.: malowanie korytarza i innych pomieszczeń).

 

nr 35

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem naszej szkolnej gazetki NIECODZIENNIK, redagowanej przez uczniów pod kierunkiem redaktor naczelnej Sary Sowy, a koordynowanym przez nauczycieli bibliotekarzy.

 

Prezentujemy w nim  m.in. ciekawy wywiad z Panią Moniką Paińską nauczycielką informatyki  w naszym  Zespole Szkół, oraz  jak zawsze najważniejsze wydarzenia z życia szkoły, przepisy kulinarne i porady.

„Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się” Seneka Młodszy

W piątek, 25 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego 2020/2021, który w większości przebiegał w wirtualnym świecie, wykreowanym przez spowodowaną pandemią sytuację. Miesiąc przed wakacjami udało nam się powrócić do szkolnej rzeczywistości oraz codziennych spotkań w  środowisku szkolnym.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego została zainaugurowana mszą św. w kościele pw. MB Wspomożenia Wiernych w Dobczycach z udziałem społeczności szkolnej, natomiast część oficjalna została zastąpiona kameralnymi spotkaniami poszczególnych klas z wychowawcami w salach lekcyjnych z zachowaniem stosownych procedur. Tam też miało miejsce wręczenie nagród i świadectw z wyróżnieniem dla najlepszych uczniów Zespołu Szkół.

Rada Pedagogiczna przyznała 85 nagród książkowych za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie a także za stuprocentową frekwencję i szczególne osiągnięcia. Wśród nagrodzonych 41 uczniów mieściło się w przedziale 4,75 – 5,00, natomiast 18 mogło pochwalić się średnią powyżej 5,00, aż do 5,72. Nagrody książkowe ufundowała jak co roku Rada Rodziców Zespołu Szkół, natomiast Stowarzyszenie Sympatyków i Absolwentów Zespołu Szkół w Dobczycach dodatkowo doceniło i nagrodziło pendrive'ami wybitnych uczniów z wyjątkowo wysoką średnią (powyżej 5,0 ).

Dla społeczności „Tischnera” nadszedł czas odpoczynku po wytężonej całorocznej pracy, każdy, kto wytrwale i sumiennie pracował, może powoli  podążyć w stronę lata.

W związku z realizacją projektu pn. ”Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E- Elektryczno - Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” odbyło się dzisiaj I Posiedzenie Rady Programowej przy Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ) z udziałem m.in. starosty Józefa Tomala, wicestarosty Rafała Kudasa oraz dyrektora Zespołu Szkół w Dobczycach Bogusława Lichonia.

Podczas posiedzenia przyjęto Regulamin działania Rady,  wybrano przewodniczącego Rady (Macieja Machnickiego z ZS w Dobczycach ) oraz wiceprzewodniczącą  (została nią Magdalena Polczyk z firmy Wawel SA). Omówiono  dotychczas zrealizowane zadania w projekcie oraz plany na przyszłość.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, nauczycieli poprzez dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy , poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów kształcących się w szkołach zawodowych na zatrudnienie poprzez rozwój utworzonego w roku 2017 CKZ przy ZS w Dobczycach.

Formy wsparcia w projekcie to:

dla nauczycieli - kursy dające kwalifikacje zawodowe lub kompetencje

dla uczniów – kursy i szkolenia  oraz staże i praktyki u pracodawców.

W ramach projektu zakupiony został specjalistyczny sprzęt (prezentowany na zdjęciach) do pracowni związanych z kierunkową branżą (E- Elektryczno-Elektroniczną), tj do pracowni:

- elektrotechniki i elektroniki

- technologii i konstrukcji mechanicznych

- mechatroniki.

Wartość projektu: 2 035 680,- PLN

Poziom dofinansowania z funduszy UE: 1 730 328,- PLN

Wkład własny Powiatu : 10 %

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Źródło: tekst i fot.  Starostwo Powiatowe w Myślenicach - Powiat Myślenicki

 

Praktyki w Londynie

Back to top