SPRAWOZDANIE MIĘDZYSZKOLNEGO

KONKURSU INFORMATYCZNEGO

dla uczniów klas szkół podstawowych z powiatu myślenickiego

17 grudnia 2021w odbył się po raz kolejny Międzyszkolny Konkurs Informatyczny dla uczniów klas szkół podstawowych z powiatu myślenickiego.   

Celem konkursu było:

-     wyłanianie talentów, rozwijai  społeczeństwie,

-     motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności,

-     rozwijanie aktywności poznawczej, twórczej i właściwe jej motywowanie,

-     wykorzystanie różnych źródeł informacji,

-     motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym,

-     promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

4.    Konkurs polegał na przygotowaniu przez uczniów

a.       plakatu „Gdyby Tischner był Informatykiem……” w dowolnym programie graficznym

b.      edukacyjnego programu użytkowego w dowolnym języku programowania

c.       rozwiązanie testu wiedzy informatycznej

Wyniki konkursu:

I miejsce: Zuzanna Pala,  Paulina Cielecka

Szkoła Podstawowa w Stadnikach im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

opiekun Maria Grzybek Kosior

 

II miejsce: Jakub Gatlik.

Szkoła Podstawowa  w Jasienicy - Jakub Gatlik.

opiekun Joanna Światłoń-Wania

 

III miejsce Karol Szlachta, Bartosz Mitan

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach

opiekun: Katarzyna Strojna

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach.

 

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE.

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO

KONKURSU INFORMATYCZNEGO

 

dla uczniów klas szkół podstawowych z powiatu myślenickiego

 

1.    Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

2.    Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych

3.    Cel konkursu:

-     wyłanianie talentów, rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie uczniów do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie,

-     motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności,

-     rozwijanie aktywności poznawczej, twórczej i właściwe jej motywowanie,

-     wykorzystanie różnych źródeł informacji,

-     motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym

-     promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

4.    Konkurs polega na przygotowaniu przez uczniów

a.       plakatu „Gdyby Tischner był Informatykiem……” w dowolnym programie graficznym

b.      edukacyjnego programu użytkowego w dowolnym języku programowania

c.       rozwiązanie testu wiedzy w dniu 17.12.2021 godzina 9:00 ( z wykorzystaniem MSTeams, link do pokoju zostanie przesłany do nauczyciela opiekuna )

5.        Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.            

6.    Pracę konkursowa przygotowuje zespół składający się z dwóch uczniów, nad pracą których czuwa nauczyciel

7.    Każdy z członków Zespołu ma obowiązek zapoznania się z wymaganiami wynikającymi z prawa autorskiego (patrz pkt.11), z zasadami prawa ochrony danych osobowych (patrz pkt 12), potwierdzając to poprzez wypełnienie kart zgłoszenia konkursu

8.     Każdy z członków Zespołu może uczestniczyć tylko w jednym zespole

9.    Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu jest wypełnienie w nieprzekraczalnym terminie  do 10 grudnia 2021 r ( piątek)

a.       Zgłoszenie elektroniczne

lub

b.      Zgłoszenie w formie papierowej, która znajduje się na końcu niniejszego Regulaminu w wysłanie go fax’em/e-mail’em (skan) na adres

 

Fax: (12) 27-11-072

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10.    Prace opatrzone imionami i nazwiskami uczniów, nazwą szkoły, imieniem i nazwiskiem nauczyciela – należy przesłać do 15.12.2021 r na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11.    W Konkursie, podczas jego realizacji, uczestników oraz organizatorów obowiązuje przestrzeganie zapisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz.U.1994 Nr 24 pozz.83 z późn. zmianami)

12.    Każdy z członków Zespołu podpisując zgłoszenie  do Konkursu jest świadomy, że jego i ich wspólna praca ma być oryginalna i nie naruszająca praw autorskich  innych osób lub podmiotów

13.    Zespół przekazujący pracę do oceny Jury równocześnie udziela Organizatorom licencji na przechowywanie materiałów z nią związanych  oraz wykorzystywanie ich w celach związanych z ich oceną i promocją Konkursu w materiałach Organizatora oraz w mediach elektronicznych                   i papierowych

14.    Opiekun jest odpowiedzialny za zebranie zgód na udział w konkursie od rodziców należących do jego zespołu oraz wysłanie ich przez formularz zgłoszenia pracy

a.       Formularz zgody, stanowi załącznik nr 1

15.    Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac wg następujących kryteriów:

 

-   powiązanie tematu pracy

-   walory edukacyjne

-   oryginalność pomysłu,

-   dobór oraz samodzielne przygotowanie materiałów do plakatu,

-   czytelność projektu oraz estetykę wykonania,

-   wypełnienie wymagań technicznych,

-   poprawność działania programu

-   przygotowanie pracy z poszanowanie prawa autorskiego

 

16.    O wynikach końcowych stanowi suma punktów za plakat, program  oraz za test wiedzy.

W sytuacji, gdy kilku uczniów otrzyma tę samą liczbę punktów, o wyższej pozycji decyduje suma punktów z testu wiedzy.

 

17.    Postanowienia końcowe

 

-  Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

-  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania i odtwarzania zwycięskich prezentacji.

-  Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

Powiatowy Konkurs Gastronomiczny „Kuchnia roślinna”

 

25 listopada 2021 roku w naszej szkole odbył się Powiatowy Konkurs Gastronomiczny „Kuchnia roślinna”. W konkursie udział wzięli uczniowie szkół gastronomicznych z naszego powiatu. Młodzież pod czujnym okiem kucharzy - Pana Grzegorza Szczygła (Winnica Sygneczów) i Pana Adama Nosala (Dietfic Catering Dietetyczny) przygotowywała potrawy wegetariańskie, a nad całością czuwały organizatorki konkursu, nauczycielki pracowni gastronomicznej: mgr Teresa Calik, mgr Katarzyna Gaweł i mgr Katarzyna Mikos.

  1. miejsce zajęła Magdalena Motyka, potrawa „cukinia na bogato”; Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Sułkowicach

2.       miejsce - Michał Olesek, kl. 3WKp,  potrawa „wellington z buraka”; Branżowa Szkoła I Stopnia w Dobczycach

  1.  miejsce - Monika Zadora, potrawa: „papryka faszerowana bakłażanem i serem feta”; Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach
  2.  miejsce – Dorota Mysza, potrawa „stek z kalafiora z ciecierzycą i musem selerowym duszony z oliwą pietruszkową”; Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu
  3.  miejsce – Emilia Olszyniak, kl. 3TGg;  potrawa „placek prowansalski”;  Technikum nr 1 w Dobczycach
  4. miejsce – Małgorzata Pałka, potrawa „tarta warzywna z serem z nerkowców”; Prywatne Technikum w Myślenicach

Na uroczystą galę rozdania nagród, ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach  przyjechał Starosta Myślenicki Pan Józef Tomal i Wicestarosta Pan Rafał Kudas.

Tekst: Katarzyna Mikos

fot. Pracownia gastronomiczna

Kto czyta książki, żyje podwójnie Umberto Eco

Jest nam bardzo miło poinformować tischnerowską społeczność, że biblioteka Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach wzbogaci swój księgozbiór o nowe, atrakcyjne pozycje, zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata
2021 – 2025. I Liceum Ogólnokształcące otrzymało 15 tysięcy złotych na zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo (12 tys. to kwota wnioskowana z programu rządowego, natomiast 3 tys. stanowi wkład Starostwa Powiatowego w Myślenicach). Na zakup książek przeznaczono 7,5 tys. zł.

Nauczyciele bibliotekarze zasięgnęli opinii rodziców oraz samorządu szkolnego  jak również propozycji młodzieży, konsultowano się również z Miejską Biblioteką Publiczną
w Dobczycach, w sprawie  preferencji czytelniczych młodzieży - związku z tym zostaną zakupione książki do biblioteki szkolnej, placówka przystąpi również do szeregu działań związanych z NPRCz 2.0, promujących czytelnictwo.

Argumentów przemawiających za rozwijaniem nawyków czytelniczych jest wiele.

Kto czyta:

          ma mniejsze problemy ze skupieniem uwagi

          szybciej zapamiętuje nowe informacje

          umie poprawnie wyrażać swoje myśli i uczucia

          osiąga lepsze wyniki w nauce

          powiększa swój zasób słownictwa

          łatwiej kojarzy fakty

          robi mniej błędów ortograficznych

 

                                             Bibliotekarze  Zespołu Szkół im. ks. J. Tischnera w Dobczycach

POWIATOWA  LICEALIADA  W  PIŁCE  KOSZYKOWEJ CHŁOPCÓW - MYŚLENICE

 

Mykyta Esterlein, 3T3g

Szymon Feliks, 3T1g

Eric Jamka, 3t1g

Jan Zabłocki, 4T1

Filip Płatek, 4T1

Dawid Bała, 2T1p

Radoslaw Kasperek, 1T1p

Jan Proszek, 1T2p

 

Opiekunowie: mgr Tomasz Wójtowicz

                       mgr Piotr Godula

 

 

Praktyki w Londynie

Back to top