Wymiana Młodzieży

Od 28.10-31.10 będziemy gościć grupę 30 uczniów wraz z 4 opiekunami z miasta Vesmold w Niemczech.

Projekt dofinansowany jest z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

26 września br. w naszym Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera, miała miejsce kolejna,  54. Akcja Honorowego Krwiodawstwa. Zgłosiło się 31 osób, a krew oddało 26 osób. Łącznie zebrano 11,7 l krwi.
Do oddania krwi zgłosiły się klasy: 4L1p, 4T1p, 4T2p, 4TG, 5Tp1, 5Tp2, 5Tp4, 2WM, osoby spoza szkoły oraz nauczyciele.
W ciągu 54 dotychczasowych akcji oddawania krwi w ZS zebrano łącznie 991,05 l tego bezcennego płynu.

Opiekę nad akcją oddawania krwi sprawowali jak zawsze organizatorzy: P. Ewa Mikołajczyk, i P. Danuta Ścibor, oraz P. Agnieszka Stoch, którzy dziękują wszystkim krwiodawcom i zapraszają na kolejną AHK w naszym Zespole Szkół, która odbędzie się 6 grudnia 2023 r.

W dniu 18 września 2023 r. odbyła się XL Sztafeta Szlakiem Walk Partyzantów AK i BCh. Tym razem uczestnicy przemierzali trasę z Wiśniowej do Dobczyc.

Bezkonkurencyjna okazała się nasza drużyna uczniów ZS, która zwyciężyła w całej klasyfikacji. 
Zwycięski zespół tworzyli: Nina Misiorek, Wiktoria Duda, Zofia Korecka, Natalia Rapacz, Anna Sobczak, Weronika Hoduń, Anna Knapik, Oliwia Suder, Jakub Hałatek, Beniamin Stalmach, Tomasz Wierzba, Karol Zborowski, Jakub Stasiak, Marcin Klimala, Filip Wawrzusiak.
Opiekunowie: P. Dominika Bałuk-Cienkosz, P. Piotr Godula.

W sztafecie wzięła również udział drużyna nauczycieli ZS, zajmując  II miejsce (na 5 drużyn) w kategorii „inne organizacje”.
Skład drużyny: Paweł Kniaziowski, Jacek Mikołajczyk, Joanna Pawlikowska-Góralik, Łukasz Jonak, Andrzej Pudlik, Marta Knapek, Agnieszka Piłat, Jakub Oczkowski, Paulina Rozwadowska, Natalia Maj i Grzegorz Lach, 

Gratulujemy naszym biegaczom!

Źrodło Facebook ZS

W dniu 20 września br. przedstawiciele klas mundurowych z naszej szkoły z klas: 3L1 (9 uczniów), 2L1W (11 uczniów) i 2L2P (5 uczniów) wzięli udział w uroczystych obchodach 81. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych w Warszawie.

Młodzież uczestniczyła w konferencji w Sejmie RP pt. „Aktualności idei Narodowych Sił Zbrojnych”. Po mszy świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego i defiladzie żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego odbyły się uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza – m. in. Apel Pamięci, salwa honorowa, złożenie wieńców i defilada pocztów sztandarowych klas mundurowych.

Źrodło Facebook ZS

4 września w poniedziałek, w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24, zainaugurowane mszą św. w kościele MB Wspomożenia Wiernych w Dobczycach.

Uroczystość odbyła się na boisku szkolnym a wzięła w niej udział społeczność „Tischnera” oraz zaproszeni goście, m.in. starosta Powiatu Myślenickiego P. Józef Tomal, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Oświęcimiu ppłk Grzegorz Grzywna a także przewodnicząca Rady Rodziców P. Anna Wierciak.

Podczas uroczystości dyrektor dobczyckiego „Tischnera”, P. Bogusław Lichoń, zwracając się do społeczności szkolnej, m.in. życzył osiągnięć i sukcesów w nadchodzącym roku, wyraził również wdzięczność Starostwu Powiatowemu za troskę i zaangażowanie w modernizację i rozwój bazy sanitarnej, sportowej i dydaktycznej naszego Zespołu.

Po uroczystości odbyły się spotkania młodzieży szkolnej z wychowawcami.

W rozpoczętym dopiero co roku szkolnym w naszej placówce szkolnej funkcjonują 3 szkoły:

  • I Liceum Ogólnokształcące (Oddział Przygotowania Wojskowego, klasa mundurowa, klasa policyjna, klasa ratownicza i klasa strażacka),
  • Technikum Nr 1 (technik informatyk, technik mechatronik, technik elektronik, technik elektryk, technik budownictwa, technik fryzjer, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik technologii żywności)
  • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (kucharz, elektryk, fryzjer, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz klasa wielozawodowa) 

Do naszego Zespołu Szkół w br. szkolnym dołączyło około 398 uczniów, którzy podejmą naukę w 12 oddziałach klas pierwszych. 

 

 

Praktyki w Londynie

Back to top