Ogłaszamy Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki pod hasłem 3XM
MIŁOŚĆ MŁODOŚĆ MARZENIA
Potrafisz śpiewać? A może recytujesz wiersze? Jeśli tak, zgłoś swój udział w konkursie, który już na stałe wpisał się w kalendarz szkolnych imprez.
Konkurs odbędzie się 29 marca 2022 roku o godz. 10 w auli ZS.
Będzie prowadzony w 2 kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne w podziale na:
? recytacja poezji w języku polskim
? piosenka w języku polskim (soliści, duety)
Maksymalna ilość uczestników biorących udział w konkursie z danej szkoły wynosi 3 uczestników (lub 2 duety).
Każdy uczestnik może wystąpić w jednej lub dwóch kategoriach konkurs.
Chcesz spróbować swoich sił? Zgłoś się do swojej polonistki najpóźniej do 25 marca.

 

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSZKOLNEGO

KONKURSU INFORMATYCZNEGO

dla uczniów klas szkół podstawowych z powiatu myślenickiego

17 grudnia 2021w odbył się po raz kolejny Międzyszkolny Konkurs Informatyczny dla uczniów klas szkół podstawowych z powiatu myślenickiego.   

Celem konkursu było:

-     wyłanianie talentów, rozwijai  społeczeństwie,

-     motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności,

-     rozwijanie aktywności poznawczej, twórczej i właściwe jej motywowanie,

-     wykorzystanie różnych źródeł informacji,

-     motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym,

-     promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

4.    Konkurs polegał na przygotowaniu przez uczniów

a.       plakatu „Gdyby Tischner był Informatykiem……” w dowolnym programie graficznym

b.      edukacyjnego programu użytkowego w dowolnym języku programowania

c.       rozwiązanie testu wiedzy informatycznej

Wyniki konkursu:

I miejsce: Zuzanna Pala,  Paulina Cielecka

Szkoła Podstawowa w Stadnikach im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

opiekun Maria Grzybek Kosior

 

II miejsce: Jakub Gatlik.

Szkoła Podstawowa  w Jasienicy - Jakub Gatlik.

opiekun Joanna Światłoń-Wania

 

III miejsce Karol Szlachta, Bartosz Mitan

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach

opiekun: Katarzyna Strojna

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach.

 

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE.

Solidarni z Ukrainą

Szanowni Państwo! Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach włącza się w akcję pomocy Ukrainie.
Wspieramy rodziny uchodźców na terenie naszej gminy, powiatu oraz tych, którzy zostali na Ukrainie.

Zbiórkę rozpoczynamy 1 marca, budynek główny ZS, korytarz I piętro
(prosimy o załączanie listy przyniesionych rzeczy, bardzo ułatwi to sortowanie artykułów wg konkretnych potrzeb)

ŻYWNOŚĆ:
konserwy, olej
mąka, kasza, makaron, ryż
herbata, kawa, cukier mleko
mleko dla dzieci
żywność puszkowana i suszona
woda

POZOSTAŁE RZECZY:
materace, koce
peleryny przeciwdeszczowe
środki higieny osobistej
pieluchy dla dzieci i dorosłych
ręczniki papierowe, z mikrofibry
naczynia, kubki, sztućce jednorazowe
zapałki, baterie, latarki,
kuchenki turystyczne, kartusze
butelki dla dzieci
ciepłe ubrania (rękawiczki, skarpety)
leki dla dzieci (przeciwgorączkowe, przeciwbólowe,
syropy na kaszel, tabletki na gardło)

ŚRODKI OPATRUNKOWE:
koce termiczne
gazy jałowe
kompresy
opaski dziane – elastyczne
bandaże elastyczne
ampułki soli fizjologicznej
środki odkażające
rękawiczki jednorazowe
ocieplacze do rąk i stóp
maseczkiKoordynatorki akcji: p. Iwona Puchała, p. Weronika Cielecka

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO

KONKURSU INFORMATYCZNEGO

 

dla uczniów klas szkół podstawowych z powiatu myślenickiego

 

1.    Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

2.    Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych

3.    Cel konkursu:

-     wyłanianie talentów, rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie uczniów do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie,

-     motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności,

-     rozwijanie aktywności poznawczej, twórczej i właściwe jej motywowanie,

-     wykorzystanie różnych źródeł informacji,

-     motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym

-     promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

4.    Konkurs polega na przygotowaniu przez uczniów

a.       plakatu „Gdyby Tischner był Informatykiem……” w dowolnym programie graficznym

b.      edukacyjnego programu użytkowego w dowolnym języku programowania

c.       rozwiązanie testu wiedzy w dniu 17.12.2021 godzina 9:00 ( z wykorzystaniem MSTeams, link do pokoju zostanie przesłany do nauczyciela opiekuna )

5.        Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.            

6.    Pracę konkursowa przygotowuje zespół składający się z dwóch uczniów, nad pracą których czuwa nauczyciel

7.    Każdy z członków Zespołu ma obowiązek zapoznania się z wymaganiami wynikającymi z prawa autorskiego (patrz pkt.11), z zasadami prawa ochrony danych osobowych (patrz pkt 12), potwierdzając to poprzez wypełnienie kart zgłoszenia konkursu

8.     Każdy z członków Zespołu może uczestniczyć tylko w jednym zespole

9.    Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu jest wypełnienie w nieprzekraczalnym terminie  do 10 grudnia 2021 r ( piątek)

a.       Zgłoszenie elektroniczne

lub

b.      Zgłoszenie w formie papierowej, która znajduje się na końcu niniejszego Regulaminu w wysłanie go fax’em/e-mail’em (skan) na adres

 

Fax: (12) 27-11-072

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10.    Prace opatrzone imionami i nazwiskami uczniów, nazwą szkoły, imieniem i nazwiskiem nauczyciela – należy przesłać do 15.12.2021 r na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11.    W Konkursie, podczas jego realizacji, uczestników oraz organizatorów obowiązuje przestrzeganie zapisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz.U.1994 Nr 24 pozz.83 z późn. zmianami)

12.    Każdy z członków Zespołu podpisując zgłoszenie  do Konkursu jest świadomy, że jego i ich wspólna praca ma być oryginalna i nie naruszająca praw autorskich  innych osób lub podmiotów

13.    Zespół przekazujący pracę do oceny Jury równocześnie udziela Organizatorom licencji na przechowywanie materiałów z nią związanych  oraz wykorzystywanie ich w celach związanych z ich oceną i promocją Konkursu w materiałach Organizatora oraz w mediach elektronicznych                   i papierowych

14.    Opiekun jest odpowiedzialny za zebranie zgód na udział w konkursie od rodziców należących do jego zespołu oraz wysłanie ich przez formularz zgłoszenia pracy

a.       Formularz zgody, stanowi załącznik nr 1

15.    Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac wg następujących kryteriów:

 

-   powiązanie tematu pracy

-   walory edukacyjne

-   oryginalność pomysłu,

-   dobór oraz samodzielne przygotowanie materiałów do plakatu,

-   czytelność projektu oraz estetykę wykonania,

-   wypełnienie wymagań technicznych,

-   poprawność działania programu

-   przygotowanie pracy z poszanowanie prawa autorskiego

 

16.    O wynikach końcowych stanowi suma punktów za plakat, program  oraz za test wiedzy.

W sytuacji, gdy kilku uczniów otrzyma tę samą liczbę punktów, o wyższej pozycji decyduje suma punktów z testu wiedzy.

 

17.    Postanowienia końcowe

 

-  Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

-  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania i odtwarzania zwycięskich prezentacji.

-  Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

Praktyki w Londynie

Back to top