„Tischnerowską” młodzież zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym!

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia, promującego czytanie,  w dowolnym miejscu (np. w pomieszczeniu, plenerze,

z dowolną książką). Do konkursu mogą być zgłoszone przez jednego uczestnika maksymalnie 3 zdjęcia.

Szczegółowe informacje i regulamin w bibliotece szkolnej

W ubiegłą sobotę cała Polska włączyła się w akcję „Narodowe Czytanie”. Inicjatywa ta od 6 lat realizowana jest również w Dobczycach przez Stowarzyszenie KAT, Stowarzyszenie Sympatyków i Absolwentów ZS w Dobczycach oraz Miejską Bibliotekę Publiczną, z udziałem przedstawicieli naszego Zespołu Szkół.

Akcja „Narodowe Czytanie” organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza oraz „Lalkę” Bolesława Prusa, a w 2016 roku „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, natomiast w ubiegłym roku czytano „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Podczas tegorocznej edycji Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie - osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie:

„Dobra pani” – Eliza Orzeszkowa
„Dym” – Maria Konopnicka
„Katarynka” – Bolesław Prus
„Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru: „Sanatorium pod Klepsydrą”) – Bruno Schulz
„Orka” – Władysław Stanisław Reymont
„Rozdzióbią nas kruki, wrony…” – Stefan Żeromski
„Sachem” – Henryk Sienkiewicz
„Sawa” (z cyklu: „Pamiątki Soplicy”) – Henryk Rzewuski

 

Nasza szkoła ponownie wzięła udział w IV edycji najpopularniejszej akcji czytelniczej w Polsce "Jak nie czytam, jak czytam".

7 czerwca uczniowie przynieśli swoje ulubione książki i od godz. 10 w salach lekcyjnych, korytarzach i w innych miejscach na terenie szkoły odbywało się kilkunastominutowe czytanie. W tym roku do akcji w naszej placówce dołączyły przedszkolaki z grupy „Zające” z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach, mali goście wysłuchali bajki, przeczytanej przez Kingę Kowalczyk z kl. 2LO2 oraz zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

Koordynatorami akcji w ZS byli nauczyciele bibliotekarze, w organizację włączyli się również członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz nauczyciele i Dyrekcja szkoły.

Organizatorzy dziękują uczniom zaangażowanym w akcję: Paulinie Słodkiej, Radkowi Boczoniowi, Karolinie Nicie, Kindze Kowalczyk, Milenie Kuchcie, Adrianowi Sędzikowi oraz Michałowi Mrozowi. Podziękowania należą się również uczniom, którzy włączyli się do akcji czytania książek oraz zaangażowanym nauczycielom.

2 września w poniedziałek w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20, zainaugurowane mszą św. w kościele MB Wspomożenia Wiernych

w Dobczycach. Uroczystość na boisku szkolnym poprowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Paulina Słodka, a wzięła w niej udział społeczność „Tischnera” oraz zaproszeni goście, m.in. wicestarosta Powiatu Myślenickiego Rafał Kudas, przedstawiciele lokalnych firm i zakładów ( m.in. Wawel SA, Polimerc sp. zoo, Alpha Technology,  ES-SYSTEM oraz firmy Pulsar, będącej sponsorem nowej pracowni elektrycznej w ZS), przedstawiciele służb mundurowych oraz LOK-u a także przewodnicząca Rady Rodziców Irena Stawicka.  

Podczas uroczystości dyrektor dobczyckiego „Tischnera”, Bogusław Lichoń, zwracając się do społeczności szkolnej, m.in. życzył osiągnięć i sukcesów w nadchodzącym roku, wyraził również wdzięczność Starostwu Powiatowemu za troskę i zaangażowanie w modernizację i rozwój bazy sanitarnej, sportowej i dydaktycznej naszego Zespołu, słowa podziękowania skierował także ku wspierającym naszą szkołę przedsiębiorcom i  Radzie Rodziców. Również w trakcie uroczystości dyrektor ZS Bogusław Lichoń oraz Komendant Powiatowy Policji inspektor Maciej Kubiak zawarli porozumienie, dotyczące współdziałania Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach z Zespołem Szkół w Dobczycach w zakresie edukacji na rzecz bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowania Policji.  

Zostały wręczone również odznaki LOK dla dyrektora ZS Bogusława Lichonia i kierownika warsztatów szkolnych Pawła Kniaziowskiego.

Po uroczystości odbyły się spotkania młodzieży szkolnej z wychowawcami.

 W rozpoczętym dopiero co roku szkolnym w naszej placówce szkolnej funkcjonują 3 szkoły:

  • I Liceum Ogólnokształcące (klasa mundurowa, klasa policyjna, klasa ratownicza

i klasa strażacka),

  • Technikum Nr 1 (technik informatyk, technik mechatronik, technik elektronik, technik elektryk, technik budownictwa, technik fryzjer, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik technologii żywności)
  • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (kucharz, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz klasa wielozawodowa)

 Do naszego Zespołu Szkół w br. szkolnym dołączyło około 500 uczniów, którzy podejmą naukę w 17 oddziałach klas pierwszych (po szkole podstawowej i gimnazjum).  Łącznie bieżący rok szkolny rozpocznie w naszym Zespole 1060 uczniów w 38 oddziałach.

 

 

 

 

 

WYNIKI POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI I POEZJI

3xM „MŁODOŚĆ-MIŁOŚĆ-MARZENIA”

 

Jury w składzie: pani Anna Stożek – redaktor naczelna miesięcznika „Tapeta”, prezes Stowarzyszenia KAT Dobczyce i nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Dobczycach; pani Magdalena Bednarska ze Szkoły Muzycznej nr 1 w Dobczycach, pani Dorota Mistarz reprezentująca Bibliotekę Publiczną w Dobczycach  oraz pani Justyna Dudzik – nauczycielka języka polskiego i prezes Stowarzyszenia Sympatyków i Absolwentów Zespołu Szkół w Dobczycach  oceniło występy recytatorskie i wokalne młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu i zdecydowało o przyznaniu następujących miejsc:

W kategorii: PIOSENKA

I MIEJSCE ex aequo:

Alan Michalik – Zespół Szkół w Dobczycach

duet: Gabriela Motyka  - Szkoła Podstawowa w Raciechowicach i Dominik Oskwarek -  Zespół Szkół w  Dobczycach

                          II MIEJSCE ex aequo:

Julia Piwowarczyk – Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobczycach

Patrycja Irzyk- Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach

III MIEJSCE

Katarzyna Kasperek- Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach

WYRÓŻNIENIE – nagroda Stowarzyszenia KAT Dobczyce

Mateusz Kukla – Szkoła Podstawowa w Głogoczowie

 

W kategorii: POEZJA

                                               I MIEJSCE

Ireneusz Ciaputa – Szkoła Podstawowa w Trzebuni

                            II MIEJSCE

Magdalena Klakla - Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobczycach

III MIEJSCE

Wiktoria Błaszczyk- Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobczycach

WYRÓŻNIENIE

Natalia Kursa- Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobczycach

 

Wszystkich nagrodzonych zapraszamy na KONCERT LAUREATÓW,  który odbędzie się w auli Zespołu Szkół 1 kwietnia   2019 roku ( poniedziałek) o godzinie 12.00.

                                                              Organizatorzy:

Ewa Kapturkiewicz,

Agnieszka Półtorak-Ryś,

Katarzyna Jąkała

Praktyki w Londynie

Back to top