W dniach 19 - 22 września 2019 r. grupa dobczyckiej  młodzieży : uczniowie Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera oraz Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2, gościła kilka dni w partnerskim mieście Versmold. Wyjazd zorganizowany został przez germanistów Zespołu Szkół Aleksandrę Szumiec i Grzegorza Leśniaka, a wśród opiekunów znaleźli się  także nauczyciele Szkół Podstawowych Małgorzata Hujdus i  Maciej Murzyn. Udział uczestników w wymianie był częścią programu „Europa w wydaniu lokalnym – na tropach VER/CZYCE”.

W drodze do Versmold  uczestnicy zwiedzali zabytki Berlina, m.in. Bramę Brandenburską, Reichstag, Katedrę Berlińską, natomiast sam pobyt w partnerskim mieście koncentrował się wokół tematyki znaczenia wspólnej Europy na gruncie lokalnym. W trakcie  wizyty w Versmold młodzież uczestniczyła w warsztatach, podczas których dyskutowano nad problemami europejskiej młodzieży, emigracji i ekologii, uczniowie brali również udział  w wykładach i referatach. Ekipa polskiej młodzieży wspólnie z niemieckimi przyjaciółmi, tworząc mieszane grupy, włączyła się m.in. do zespołowych zajęć terenowych, uczestnicząc w  grze miejskiej oraz budując  symboliczny "dom Europy" – wizję przyszłej Europy. W czasie tego pobytu młodzież miała możliwość współuczestniczyć także w warsztatach artystycznych, wzięła również udział w mszy ekumenicznej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też wizyta w gospodarstwie sadowniczym i wspólne grillowanie. W wolnym czasie młodzież miała również możliwość skorzystać z kąpieli w basenie miejskim. Wspólnie spędzane chwile były ciekawym doświadczeniem i niezapomnianą przygodą zarówno dla uczniów z Polski, jak i niemieckich kolegów.

Projekt finansowała międzynarodowa organizacja  Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, UMiG Dobczyce, Starostwo Powiatowe w Myślenicach oraz rodzice polskich uczniów, uczestniczących w wymianie.

 

 

Rozpoczął się, obchodzony corocznie w październiku, Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.  Święto zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (ang. International Association of School Librarianship) w 1999 r. i ma na celu zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły oraz w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.
Hasło tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych brzmi „Wyobraź sobie”.

W ramach obchodów MMBSz zapraszamy uczniów do włączenia się w akcję i do odwiedzenia biblioteki, zapoznania się z księgozbiorem oraz do korzystania ze zbiorów.

Zapraszamy również do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Czytać można wszędzie”.
 
Święto bibliotek w naszej szkole rozpoczęliśmy od okolicznościowej gazetki, znajdującej się na 
korytarzu,  przygotowanej z okazji MMBSz. O kolejnych działaniach, związanych z tym świętem, będziemy informować na bieżąco.

W ubiegłą sobotę cała Polska włączyła się w akcję „Narodowe Czytanie”. Inicjatywa ta od 6 lat realizowana jest również w Dobczycach przez Stowarzyszenie KAT, Stowarzyszenie Sympatyków i Absolwentów ZS w Dobczycach oraz Miejską Bibliotekę Publiczną, z udziałem przedstawicieli naszego Zespołu Szkół.

Akcja „Narodowe Czytanie” organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza oraz „Lalkę” Bolesława Prusa, a w 2016 roku „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, natomiast w ubiegłym roku czytano „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Podczas tegorocznej edycji Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie - osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie:

„Dobra pani” – Eliza Orzeszkowa
„Dym” – Maria Konopnicka
„Katarynka” – Bolesław Prus
„Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru: „Sanatorium pod Klepsydrą”) – Bruno Schulz
„Orka” – Władysław Stanisław Reymont
„Rozdzióbią nas kruki, wrony…” – Stefan Żeromski
„Sachem” – Henryk Sienkiewicz
„Sawa” (z cyklu: „Pamiątki Soplicy”) – Henryk Rzewuski

 

„Tischnerowską” młodzież zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym!

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia, promującego czytanie,  w dowolnym miejscu (np. w pomieszczeniu, plenerze,

z dowolną książką). Do konkursu mogą być zgłoszone przez jednego uczestnika maksymalnie 3 zdjęcia.

Szczegółowe informacje i regulamin w bibliotece szkolnej

2 września w poniedziałek w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20, zainaugurowane mszą św. w kościele MB Wspomożenia Wiernych

w Dobczycach. Uroczystość na boisku szkolnym poprowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Paulina Słodka, a wzięła w niej udział społeczność „Tischnera” oraz zaproszeni goście, m.in. wicestarosta Powiatu Myślenickiego Rafał Kudas, przedstawiciele lokalnych firm i zakładów ( m.in. Wawel SA, Polimerc sp. zoo, Alpha Technology,  ES-SYSTEM oraz firmy Pulsar, będącej sponsorem nowej pracowni elektrycznej w ZS), przedstawiciele służb mundurowych oraz LOK-u a także przewodnicząca Rady Rodziców Irena Stawicka.  

Podczas uroczystości dyrektor dobczyckiego „Tischnera”, Bogusław Lichoń, zwracając się do społeczności szkolnej, m.in. życzył osiągnięć i sukcesów w nadchodzącym roku, wyraził również wdzięczność Starostwu Powiatowemu za troskę i zaangażowanie w modernizację i rozwój bazy sanitarnej, sportowej i dydaktycznej naszego Zespołu, słowa podziękowania skierował także ku wspierającym naszą szkołę przedsiębiorcom i  Radzie Rodziców. Również w trakcie uroczystości dyrektor ZS Bogusław Lichoń oraz Komendant Powiatowy Policji inspektor Maciej Kubiak zawarli porozumienie, dotyczące współdziałania Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach z Zespołem Szkół w Dobczycach w zakresie edukacji na rzecz bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowania Policji.  

Zostały wręczone również odznaki LOK dla dyrektora ZS Bogusława Lichonia i kierownika warsztatów szkolnych Pawła Kniaziowskiego.

Po uroczystości odbyły się spotkania młodzieży szkolnej z wychowawcami.

 W rozpoczętym dopiero co roku szkolnym w naszej placówce szkolnej funkcjonują 3 szkoły:

  • I Liceum Ogólnokształcące (klasa mundurowa, klasa policyjna, klasa ratownicza

i klasa strażacka),

  • Technikum Nr 1 (technik informatyk, technik mechatronik, technik elektronik, technik elektryk, technik budownictwa, technik fryzjer, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik technologii żywności)
  • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (kucharz, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz klasa wielozawodowa)

 Do naszego Zespołu Szkół w br. szkolnym dołączyło około 500 uczniów, którzy podejmą naukę w 17 oddziałach klas pierwszych (po szkole podstawowej i gimnazjum).  Łącznie bieżący rok szkolny rozpocznie w naszym Zespole 1060 uczniów w 38 oddziałach.

 

 

 

 

 

Praktyki w Londynie

Back to top