Powiat myślenicki otrzyma kolejne środki europejskie i dofinansowanie w wysokości 85% na rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ) w Dobczycach. W uroczystym wręczeniu listów intencyjnych na realizację wybranych programów wzięli udział m.in. przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, który wręczył list z promesą wicestaroście myślenickiemu Rafałowi Kudasowi.

Cieszę się kolejne środki trafią do naszego samorządu. Centra Kompetencji Zawodowych pomogą m.in. podnieść kompetencje zawodowe i umiejętności uniwersalne oraz realizować kompleksowe programy kształcenia w miejscach pracy – skomentował starosta Józef Tomal.

Powiat od stycznia 2020 roku będzie realizował w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, trzyletni projekt „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E- Elektryczno- Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach”, którego całkowita wartość to ponad 2 miliony złotych.

W ramach projektu planowana jest realizacja kursów i szkoleń dla uczniów oraz nauczycieli oraz staży i praktyk dla uczniów u pracodawców. Planuje się również zakup sprzętu i doposażenie pracowni dydaktycznych (pracowni mechatroniki, pracowni technologii i konstrukcji mechanicznych oraz pracowni elektrotechniki i elektroniki) w Zespole Szkół w Dobczycach, przy którym aktualnie funkcjonuje CKZ. Planowany projekt będzie stanowił kontynuacje dotychczasowych działań i zadań centrum – dodał wicestarosta Rafał Kudas.

Źródło: myślenicki.pl (Powiat myślenicki)

 

11 października br. już po raz 45. w naszym Zespole Szkół w Dobczycach odbywała się Akcja Honorowego Krwiodawstwa. Do oddania krwi  zgłosiło się 35 osób, a krew oddało 20, łącznie zebrano 9 litrów krwi. Podczas 45 dotychczasowych akcji oddawania krwi w ZS zebrano łącznie 876,3 litra tego bezcennego płynu.

Opiekę nad akcją honorowego oddawania krwi sprawowali jak zawsze organizatorzy: Ewa Mikołajczyk, Jacek Mikołajczyk i Danuta Ścibor.

Organizatorzy dziękują wszystkim krwiodawcom i zapraszają na kolejną AHK, która odbędzie się 12 grudnia jeszcze w tym roku, a następna 6 marca 2020 r.

Rozpoczął się, obchodzony corocznie w październiku, Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.  Święto zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (ang. International Association of School Librarianship) w 1999 r. i ma na celu zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły oraz w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.
Hasło tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych brzmi „Wyobraź sobie”.

W ramach obchodów MMBSz zapraszamy uczniów do włączenia się w akcję i do odwiedzenia biblioteki, zapoznania się z księgozbiorem oraz do korzystania ze zbiorów.

Zapraszamy również do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Czytać można wszędzie”.
 
Święto bibliotek w naszej szkole rozpoczęliśmy od okolicznościowej gazetki, znajdującej się na 
korytarzu,  przygotowanej z okazji MMBSz. O kolejnych działaniach, związanych z tym świętem, będziemy informować na bieżąco.

W dniach 19 - 22 września 2019 r. grupa dobczyckiej  młodzieży : uczniowie Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera oraz Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2, gościła kilka dni w partnerskim mieście Versmold. Wyjazd zorganizowany został przez germanistów Zespołu Szkół Aleksandrę Szumiec i Grzegorza Leśniaka, a wśród opiekunów znaleźli się  także nauczyciele Szkół Podstawowych Małgorzata Hujdus i  Maciej Murzyn. Udział uczestników w wymianie był częścią programu „Europa w wydaniu lokalnym – na tropach VER/CZYCE”.

W drodze do Versmold  uczestnicy zwiedzali zabytki Berlina, m.in. Bramę Brandenburską, Reichstag, Katedrę Berlińską, natomiast sam pobyt w partnerskim mieście koncentrował się wokół tematyki znaczenia wspólnej Europy na gruncie lokalnym. W trakcie  wizyty w Versmold młodzież uczestniczyła w warsztatach, podczas których dyskutowano nad problemami europejskiej młodzieży, emigracji i ekologii, uczniowie brali również udział  w wykładach i referatach. Ekipa polskiej młodzieży wspólnie z niemieckimi przyjaciółmi, tworząc mieszane grupy, włączyła się m.in. do zespołowych zajęć terenowych, uczestnicząc w  grze miejskiej oraz budując  symboliczny "dom Europy" – wizję przyszłej Europy. W czasie tego pobytu młodzież miała możliwość współuczestniczyć także w warsztatach artystycznych, wzięła również udział w mszy ekumenicznej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też wizyta w gospodarstwie sadowniczym i wspólne grillowanie. W wolnym czasie młodzież miała również możliwość skorzystać z kąpieli w basenie miejskim. Wspólnie spędzane chwile były ciekawym doświadczeniem i niezapomnianą przygodą zarówno dla uczniów z Polski, jak i niemieckich kolegów.

Projekt finansowała międzynarodowa organizacja  Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, UMiG Dobczyce, Starostwo Powiatowe w Myślenicach oraz rodzice polskich uczniów, uczestniczących w wymianie.

 

 

„Tischnerowską” młodzież zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym!

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia, promującego czytanie,  w dowolnym miejscu (np. w pomieszczeniu, plenerze,

z dowolną książką). Do konkursu mogą być zgłoszone przez jednego uczestnika maksymalnie 3 zdjęcia.

Szczegółowe informacje i regulamin w bibliotece szkolnej

Praktyki w Londynie

Back to top