W marcu uczniowie powiatu myślenickiego zmagali się z zawiłościami matematyki w XX Powiatowych Zawodach Matematycznych. Najlepsi zostali nagrodzeni na uroczystej gali w Starostwie Powiatowym. U nas tez błyszczą "diamenty matematyki":

Paweł Cygan - I miejsce (kategoria BT)

Witold Czepiel - 2 miejsce (kategoria BT)

Michał Janus - 2 miejsce (kategoria DT)

Wszystkim Laureatom gratulujemy!

 

W dniu 15.03.2024 r. w naszym Zespole Szkół w Dobczycach odbyła się Akcja Krwiodawstwa.

Zgłosiło się 35 dawców, krew oddało 29 osób – podczas tej akcji zebrano 12,5 litra krwi.

Łącznie w dotychczasowych 56 akcjach zebrano 1016,15 l tego drogocennego płynu!

Organizatorki, Panie Ewa Mikołajczyk, Danuta Ścibor i Agnieszka Stoch dziękują wszystkim krwiodawcom za dar serca i zapraszają na kolejną Akcję Honorowego Krwiodawstwa, która odbędzie się w październiku 2024.

 

 

Zakup pakietów ubiorczych oraz pakietu szkoleniowego dla 30 uczniów oddziału przygotowania wojskowego

INFORMACJA

dotycząca otrzymania dotacji MON dla oddziału przygotowania wojskowego

Powiat Myślenicki otrzymał dotację celową Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania polegającego na zakupie elementów ubioru dla każdego  ucznia oddziału przygotowania wojskowego (OPW) rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 zwane dalej „pakietem ubiorczym ucznia OPW” oraz zakupie wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2023/2024 zwane dalej "pakietem szkoleniowym OPW".

Zgodnie z § 5 ust. 4 umowy nr 186_OPW / J /3300026704 / 983 o udzielenie dotacji celowej zawartej w dniu 30 listopada 2023 roku pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a  Powiatem Myślenickim, Powiat Myślenicki informuje o przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej dotacji celowej w kwocie 102 800,00 zł na realizację zadania polegającego na zakupie pakietu szkoleniowego OPW oraz pakietu ubiorczego OPW dla 30 uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2023/2024 w klasie I w Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach, prowadzonym przez Powiat Myślenicki.

Koszt realizacji zadania: 128 500,00 zł,  z czego:

·         102 800,00 zł – dotacja celowa przyznana przez Ministra Obrony Narodowej (80%),

·           25 700,00 zł – wkład własny Powiatu Myślenickiego (20%).

 

 Konkurs Poezji i Piosenki3XM Miłość, Młodość, Marzenia.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w Powiatowym Konkursie Poezji i Piosenki 3XM Miłość, Młodość, Marzenia.
Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w konkursie, zobowiązani są do dostarczenia do sekretariatu ZS w Dobczycach (osobiście lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) kart zgłoszenia w terminie do 21 marca 2024 roku do godz. 17.
Konkurs odbędzie się 26 marca 2024 roku o godz. 10 w auli Zespołu Szkół w Dobczycach.
Szczegóły w  Regulaminie.
Zapraszamy do udziału.

Regulamin konkursu

Karta uczestnictwa

Już po raz ósmy w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera 29 listopada 2023 r. odbył się Festiwal Zawodów. Impreza została przygotowana przez Pawła Kniaziowskiego – doradcę zawodowego i kierownika warsztatów szkolnych, Pawła Słowika – kierownika kształcenia praktycznego oraz Dyrekcję i Nauczycieli przedmiotów zawodowych. Wsparcie finansowe Festiwalu zapewniło Starostwo Powiatowe w Myślenicach oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół, za co serdecznie dziękujemy.

Festiwal Zawodów to impreza skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców i zakładów zlokalizowanych w najbliższej okolicy, uczniów naszej szkoły oraz kończących naukę uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Celem Festiwalu jest przedstawienie oferty i charakteru produkcji okolicznych firm i zakładów uczniom wchodzącym w najbliższym czasie na rynek pracy, a także oferty kształcenia technicznego i zawodowego w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach. W tegorocznej edycji gościliśmy także uczniów klas ósmych z okolicznych szkół podstawowych. Udział wzięli uczniowie ze Szkół Podstawowych w Dobczycach nr1 i 2, Stadnikach, Brzączowicach, Gdowie, Dziekanowicach, Nowej Wsi, Kornatce, Brzączowicach, Trzemeśni, Drogini, Wiśniowej, Czasławia i Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach, przed którymi stoi trudny wybór dalszej ścieżki kształcenia. Młodzież odwiedzająca naszą szkołę wzięła udział w warsztatach zawodoznawczych w zakresie gastronomii, mechatroniki i elektroniki, informatyki, elektromechaniki, fryzjerstwa i budownictwa. Klasa wojskowa Zespołu Szkół przygotowała zajęcia na strzelnicy z pokazem pierwszej pomocy przedmedycznej. Mamy nadzieję, że uzyskane u nas informacje i doświadczenia pomogą dokonać im prawidłowych decyzji w najbliższej przyszłości .

Sala gimnastyczna naszej szkoły od samego rana była wypełniona uczniami i pracownikami firm instalującymi swoje stanowiska wystawowe. O godzinie 9.45 dyrektor ZS Bogusław Lichoń dokonał uroczystego otwarcia trzeciej edycji imprezy, po czym rozpoczęły się kolejne prezentacje dla uczniów Zespołu Szkół.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Pan Tomasz Suś skierował do młodzieży słowa dotyczące aktywnego poszukiwania pracy i planowania ścieżki zawodowej.

Z ramienia Starostwa Powiatowego w Myślenicach głos zabrała Pani Kierownik Wydziału Edukacji Elżbieta Woźniak.

Gościliśmy także ponownie Panią Izabelę Cygan-Młynarczyk, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach oraz reprezentującą dobczycką filię Urzędu Panią Iwonę Urbaniak, która spotkała się z uczniami klas ósmych.

Cieszymy się, że w każdej edycji Festiwalu wzrasta zainteresowanie okolicznych firm naszą imprezą.    W czasie tegorocznej edycji naszym uczniom poświęcili czas przedstawiciele: Wawel S.A, Fcase, Sigma – Elektro, KLGS, Ropam Elektronik, HERZ Armatura i Systemy Grzewcze, Lazzoni Group i LABOR.

Poza częścią dotyczącą działalności zakładów produkcyjnych uczniowie Liceum Ogólnokształcącego mieli możliwość zapoznania się z warunkami dotyczącymi rekrutacji do wojska na spotkaniu z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji z Oświęcimia. a Młodzieżowe Centrum Kariery z Myślenic przeprowadziło szkolenie z zakresu poradnictwa zawodowego w tematyce metod aktywnego poszukiwania pracy.

Dodatkowym elementem, który pozytywnie wpłynął na atrakcyjność Festiwalu Zawodów były warsztaty przeprowadzone przez firmę Ropam Elektronik, w których wzięło udział 26 uczniów kształcących się w zawodach technik elektronik i technik mechatronik. Nasi uczniowie pod okiem Panów Roberta Molusa, Roberta Hodurka i Mikołaja Wyroby zapoznani zostali z systemami alarmowymi i automatyki budynkowej Ropam Elektronik i mieli okazję testować je na specjalnych zestawach szkoleniowych. Dziękujemy bardzo za poświęcony czas i przekazanie naszym uczniom tak dużej ilości wiedzy praktycznej.

W organizację Festiwalu zaangażowanych było wielu nauczycieli szkoły wraz z uczniami, którzy przygotowali ciekawe warsztaty zawodoznawcze dla klas ósmych, kawiarenkę dla zaproszonych gości, obsługę techniczną, czuwali nad przebiegiem imprezy i przeprowadzili kilkutygodniową żmudną pracę organizacyjną. W tym dniu odwiedziło nas ponad trzystu uczniów szkół podstawowych, osiem firm przedstawiło prezentacje działalności i odbyły się trzy szkolenia dla uczniów naszej szkoły. Z przyczyn niezależnych nie udało się dotrzeć do nas przedstawicielom firm Alpha-Technology i Glamox NT, ale wiemy, że nasza współpraca będzie kontynuowana w przyszłości. Mamy nadzieję, że kolejne edycje będą równie udane i dziękujemy wszystkim gościom za poświęcony czas. Szczególnie miło było nam gościć absolwentów naszej szkoły, którzy wrócili w rolach przedsiębiorców i specjalistów wspierając doświadczeniem obecnych uczniów. Dziękujemy i zapraszamy ponownie za rok.

                                                   Paweł Kniaziowski