Zakup pakietów ubiorczych oraz pakietu szkoleniowego dla 30 uczniów oddziału przygotowania wojskowego

INFORMACJA

dotycząca otrzymania dotacji MON dla oddziału przygotowania wojskowego

Powiat Myślenicki otrzymał dotację celową Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania polegającego na zakupie elementów ubioru dla każdego  ucznia oddziału przygotowania wojskowego (OPW) rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 zwane dalej „pakietem ubiorczym ucznia OPW” oraz zakupie wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2023/2024 zwane dalej "pakietem szkoleniowym OPW".

Zgodnie z § 5 ust. 4 umowy nr 186_OPW / J /3300026704 / 983 o udzielenie dotacji celowej zawartej w dniu 30 listopada 2023 roku pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a  Powiatem Myślenickim, Powiat Myślenicki informuje o przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej dotacji celowej w kwocie 102 800,00 zł na realizację zadania polegającego na zakupie pakietu szkoleniowego OPW oraz pakietu ubiorczego OPW dla 30 uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2023/2024 w klasie I w Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach, prowadzonym przez Powiat Myślenicki.

Koszt realizacji zadania: 128 500,00 zł,  z czego:

·         102 800,00 zł – dotacja celowa przyznana przez Ministra Obrony Narodowej (80%),

·           25 700,00 zł – wkład własny Powiatu Myślenickiego (20%).