Już po raz ósmy w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera 29 listopada 2023 r. odbył się Festiwal Zawodów. Impreza została przygotowana przez Pawła Kniaziowskiego – doradcę zawodowego i kierownika warsztatów szkolnych, Pawła Słowika – kierownika kształcenia praktycznego oraz Dyrekcję i Nauczycieli przedmiotów zawodowych. Wsparcie finansowe Festiwalu zapewniło Starostwo Powiatowe w Myślenicach oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół, za co serdecznie dziękujemy.

Festiwal Zawodów to impreza skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców i zakładów zlokalizowanych w najbliższej okolicy, uczniów naszej szkoły oraz kończących naukę uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Celem Festiwalu jest przedstawienie oferty i charakteru produkcji okolicznych firm i zakładów uczniom wchodzącym w najbliższym czasie na rynek pracy, a także oferty kształcenia technicznego i zawodowego w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach. W tegorocznej edycji gościliśmy także uczniów klas ósmych z okolicznych szkół podstawowych. Udział wzięli uczniowie ze Szkół Podstawowych w Dobczycach nr1 i 2, Stadnikach, Brzączowicach, Gdowie, Dziekanowicach, Nowej Wsi, Kornatce, Brzączowicach, Trzemeśni, Drogini, Wiśniowej, Czasławia i Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach, przed którymi stoi trudny wybór dalszej ścieżki kształcenia. Młodzież odwiedzająca naszą szkołę wzięła udział w warsztatach zawodoznawczych w zakresie gastronomii, mechatroniki i elektroniki, informatyki, elektromechaniki, fryzjerstwa i budownictwa. Klasa wojskowa Zespołu Szkół przygotowała zajęcia na strzelnicy z pokazem pierwszej pomocy przedmedycznej. Mamy nadzieję, że uzyskane u nas informacje i doświadczenia pomogą dokonać im prawidłowych decyzji w najbliższej przyszłości .

Sala gimnastyczna naszej szkoły od samego rana była wypełniona uczniami i pracownikami firm instalującymi swoje stanowiska wystawowe. O godzinie 9.45 dyrektor ZS Bogusław Lichoń dokonał uroczystego otwarcia trzeciej edycji imprezy, po czym rozpoczęły się kolejne prezentacje dla uczniów Zespołu Szkół.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Pan Tomasz Suś skierował do młodzieży słowa dotyczące aktywnego poszukiwania pracy i planowania ścieżki zawodowej.

Z ramienia Starostwa Powiatowego w Myślenicach głos zabrała Pani Kierownik Wydziału Edukacji Elżbieta Woźniak.

Gościliśmy także ponownie Panią Izabelę Cygan-Młynarczyk, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach oraz reprezentującą dobczycką filię Urzędu Panią Iwonę Urbaniak, która spotkała się z uczniami klas ósmych.

Cieszymy się, że w każdej edycji Festiwalu wzrasta zainteresowanie okolicznych firm naszą imprezą.    W czasie tegorocznej edycji naszym uczniom poświęcili czas przedstawiciele: Wawel S.A, Fcase, Sigma – Elektro, KLGS, Ropam Elektronik, HERZ Armatura i Systemy Grzewcze, Lazzoni Group i LABOR.

Poza częścią dotyczącą działalności zakładów produkcyjnych uczniowie Liceum Ogólnokształcącego mieli możliwość zapoznania się z warunkami dotyczącymi rekrutacji do wojska na spotkaniu z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji z Oświęcimia. a Młodzieżowe Centrum Kariery z Myślenic przeprowadziło szkolenie z zakresu poradnictwa zawodowego w tematyce metod aktywnego poszukiwania pracy.

Dodatkowym elementem, który pozytywnie wpłynął na atrakcyjność Festiwalu Zawodów były warsztaty przeprowadzone przez firmę Ropam Elektronik, w których wzięło udział 26 uczniów kształcących się w zawodach technik elektronik i technik mechatronik. Nasi uczniowie pod okiem Panów Roberta Molusa, Roberta Hodurka i Mikołaja Wyroby zapoznani zostali z systemami alarmowymi i automatyki budynkowej Ropam Elektronik i mieli okazję testować je na specjalnych zestawach szkoleniowych. Dziękujemy bardzo za poświęcony czas i przekazanie naszym uczniom tak dużej ilości wiedzy praktycznej.

W organizację Festiwalu zaangażowanych było wielu nauczycieli szkoły wraz z uczniami, którzy przygotowali ciekawe warsztaty zawodoznawcze dla klas ósmych, kawiarenkę dla zaproszonych gości, obsługę techniczną, czuwali nad przebiegiem imprezy i przeprowadzili kilkutygodniową żmudną pracę organizacyjną. W tym dniu odwiedziło nas ponad trzystu uczniów szkół podstawowych, osiem firm przedstawiło prezentacje działalności i odbyły się trzy szkolenia dla uczniów naszej szkoły. Z przyczyn niezależnych nie udało się dotrzeć do nas przedstawicielom firm Alpha-Technology i Glamox NT, ale wiemy, że nasza współpraca będzie kontynuowana w przyszłości. Mamy nadzieję, że kolejne edycje będą równie udane i dziękujemy wszystkim gościom za poświęcony czas. Szczególnie miło było nam gościć absolwentów naszej szkoły, którzy wrócili w rolach przedsiębiorców i specjalistów wspierając doświadczeniem obecnych uczniów. Dziękujemy i zapraszamy ponownie za rok.

                                                   Paweł Kniaziowski