W tym roku, tak jak od wielu lat, młodzież Zespołu Szkół (Natalia Rapacz i Kacper Figura z kl. 2L1w) pod opieką pracowników szkoły,  P. Mariana Górki i P. Roberta Michalika odwiedziła miejsce spoczynku Witolda Wyspiańskiego, Patrona Technikum Elektrycznego w latach 1964 – 1991 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.  Mogiła została posprzątana, złożono wieniec i zapalono symboliczny znicz. Delegacja ZS  odwiedziła tez grób naszej  zmarłej w 2021 r. wieloletniej nauczycielki języka niemieckiego, Grażyny Trzeciak.

 We wrześniu 1964 r. podczas jubileuszu 600 - lecia istnienia Dobczyc ówczesne Technikum Elektryczne - obecnie nasz Zespół Szkół - otrzymało imię Witolda Wyspiańskiego, pierwszego po okupacji hitlerowskiej kuratora Okręgu Szkolnego Krakowskiego.

Witold Wyspiański (1886 - 1945), bratanek Stanisława Wyspiańskiego był absolwentem Wydziału Filozoficznego UJ (studiował biologię, geologię i mineralogię), w roku 1912 uzyskał tytuł profesora szkół średnich, był m. in. nauczycielem w Brzesku, Jarosławiu i Sosnowcu, a w r. 1938 organizował Stronnictwo Demokratyczne; był współzałożycielem Towarzystwa Naukowego Zagłębia Dąbrowskiego, należał także do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Przyrodników. Był aktywnym wolnomularzem. W 1924 współzakładał lożę "Staszic" w Sosnowcu, był jej dozorcą (1935–1936), przewodniczącym (1936–1937) oraz mówcą (1937–1938). W czasie II wojny światowej członek tajnej loży "Przesąd Zwyciężony" w Krakowie.

Patron Technikum nr 1 przy Zespole Szkół w Dobczycach został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, opieka nad jego grobem od lat spoczywa na barkach społeczności naszego Zespołu Szkół.

Fot. Marian Górka