? Jest nam bardzo miło poinformować, że nasz Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach po raz trzeci przystąpił do realizacji ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, którego zasadniczym celem jest, m.in. propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wybieranie książki zamiast innej formy spędzania wolnego czasu, uczestnictwa w imprezach czytelniczo- kulturowych, współpraca z innymi bibliotekami.
? Zespół Szkół otrzymał 15 tysięcy złotych na zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo (12 tys. to kwota wnioskowana z programu rządowego, natomiast 3 tys. stanowi wkład Starostwa Powiatowego w Myślenicach).
? W ramach programu planowany jest zakup nowych książek (m.in. fantastyka, kryminały, literatura obyczajowa oraz lektury szkolne), zakup nowych stolików oraz częściowa wymiana zniszczonych regałów na książki.
? Nauczyciele bibliotekarze zasięgnęli opinii rodziców oraz samorządu szkolnego jak również propozycji młodzieży, konsultowano się również z Miejską Biblioteką Publiczną
w Dobczycach, w sprawie preferencji czytelniczych młodzieży - związku z tym zostały zakupione książki do biblioteki szkolnej, które wzbogacą księgozbiór o nowe, atrakcyjne pozycje, placówka przystąpiła również do szeregu działań związanych z NPRCz 2.0, promujących czytelnictwo.
? Argumentów przemawiających za rozwijaniem nawyków czytelniczych jest wiele:
?? Kto czyta:
• ma mniejsze problemy ze skupieniem uwagi
• szybciej zapamiętuje nowe informacje
• umie poprawnie wyrażać swoje myśli i uczucia
• osiąga lepsze wyniki w nauce
• powiększa swój zasób słownictwa
• łatwiej kojarzy fakty
• robi mniej błędów ortograficznych
Bibliotekarze Zespołu Szkół im. ks. J. Tischnera w Dobczycach

Praktyki w Londynie

Back to top