? Obchodząc Jubileusz 10-lecia naszej gazetki szkolnej, zamieszczamy wspomnienie i galerię naszego dorobku, prezentując kilkadziesiąt wydań „Niecodziennika”.
? Gazetka szkolna „Niecodziennik” powstała w grudniu 2012 roku, jest poświęcona sprawom i wydarzeniom biblioteki, szkoły. Zamieszczamy m.in. wywiady z nauczycielami i uczniami, promujemy twórczość uczniów, ich osiągnięcia, pasje i zainteresowania.
? Od trzech lat redaktorem naczelnym gazetki jest Sara Sowa z technikum mechatronicznego.
W ostatnich latach spory wkład i zaangażowanie wykazuje również Maksymilian Doniec („informatyk”), publikując swoją twórczość oraz recenzje filmów. Od pewnego czasu do składu redakcji dołączyły również licealistki z klasy drugiej, Julita i Roksana Natanek oraz Aneta Górka. Ilustracje z kolei są zasługą Sofii Volkoveja o opracowanie graficzne zadbał Mateusz Poradzisz z technikum informatycznego.
? W pierwszych latach redagowania gazetki, 2012–2015 redaktorem naczelnym „Niecodziennika” była Patrycja Pudlik, pomysłodawczyni gazetki, zdolna, aktywnie uczestnicząca w życiu szkoły uczennica klasy kulturowej tischnerowskiego LO. Po niej funkcję naczelnej objęła Patrycja Pajor, uczennica technikum fryzjerskiego, również wyróżniająca się ogromnym temperamentem i zaangażowaniem. W następnych latach funkcję tę pełniła Aleksandra Jamka z liceum ratowniczego a po niej Kinga Kowalczyk również z LO o profilu ratowniczym. Przypominając poprzednią kadrę „Niecodziennika” nie sposób nie wspomnieć Angeliki Woźniak z „budowlanki” oraz Izabeli Suder z „informatyka”, dwóch utalentowanych i twórczych redaktorek, związanych kilka lat z „Niecodziennikiem” oraz Emila Jamroza, ucznia technikum cyfrowych procesów graficznych, który przez cztery lata dbał o stronę graficzną gazetki.
? Ogromne podziękowania za wkład pracy należą się wszystkim zespołom redakcyjnym, które przez te wszystkie lata starały się uatrakcyjnić kolejne wydania gazetki. Zmieniali się uczniowie, ale ich pasja i zaangażowanie były zawsze takie same. Wnosili świeże pomysły, wprowadzali nowe działy, realizując w ten sposób swoje zainteresowania, prezentowali swą twórczość literacką i plastyczną, publikowali recenzje książek i filmów oraz artykuły dotyczące aktualnego życia szkoły.
? W 2014 roku nasza gazetka zajęła I miejsce w II Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych, natomiast w 2015 roku w 3. edycji tego konkursu zdobyliśmy wyróżnienie.
? Biblioteka szkolna przechowuje wszystkie archiwalne egzemplarze gazetki. Można także przeglądać je na stronie internetowej szkoły w zakładce „Niecodziennik”.
Galerię udostępniamy dzięki uprzejmości P. Mariana Górki, który wykonał fotografie wszystkich archiwalnych i bieżących numerów gazetki szkolnej "Niecodziennik"
(bd)