W połowie października miał miejsce tygodniowy wyjazd uczniów Zespołu Szkół do Portugalii w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.
Celem programu był udział uczniów ZS w warsztatach, poświęconych podkreśleniu znaczenia wspólnej Europy na gruncie lokalnym oraz zapoznanie ich z kulturą portugalską oraz przedstawienie kultury polskiej rówieśnikom ze szkoły przyjmującej w  Viseu w Portugalii.
20 uczniów z naszego Zespołu Szkół wraz z 4 opiekunami (nauczycielami ZS) wzięło udział  w przedsięwzięciu pn. „Różni kulturowo w zjednoczonej Europie”, realizowanym w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem projektu była germanistka ZS  Aleksandra Szumiec, a opiekunami anglistka Wioletta Perzanowska, nauczycielka geografii Agnieszka Piłat oraz nauczyciel pracowni budowlanej Andrzej Pudlik.


Przed wyjazdem młodzież, która zakwalifikowała się do projektu w drodze rekrutacji, uczestniczyła w kilkudniowych zajęciach, szkoleniach i warsztatach, mających przygotować ich do pobytu w Portugalii. Uczestnicy mieli  np. zajęcia z psychologiem oraz poznawali Portugalię na zajęciach z geografii.


Podczas pobytu w Portugalii młodzi ludzie bardzo intensywnie i aktywnie spędzali czas, szkoląc się, uczestnicząc w różnorodnych warsztatach, jak również zwiedzając zabytki i  atrakcyjne miejsca,  bawiąc się i integrując z portugalską młodzieżą. Tischnerowscy uczestnicy projektu m.in. brali udział we wspólnych lekcjach razem z portugalskimi uczniami (np. geografia, lekcja o służbie zdrowia i o zbilansowanym żywieniu, zajęcia plastyczne), ucząc się zwrotów w języku portugalskim i  zawierając znajomości. Uczestniczyli również w spotkaniach z uczniami, którzy niedawno przeprowadzili się do Portugalii a są m.in. z Kolumbii, Argentyny, Wenezueli, Francji, Szwajcarii, Niemiec, Anglii i Ukrainy. Nasza zdolna młodzież oprócz zajęć edukacyjnych angażowała się we wspólne zabawy, rozwijając swoje umiejętności plastyczne (malowanie, szkicowanie, wyszywanie…)  i sportowe (rozgrywanie meczu Polska – Portugalia, taniec…).

Pracowicie spędzony czas zakończyło uroczyste wręczenie certyfikatów uczestnictwa w programie POWER.

Udział w programie był dla uczniów okazją do podniesienia i doskonalenia kompetencji i umiejętności językowych, dał możliwość poszerzenia horyzontów, poznawania kultury, obyczajów i otwarcia się na relacje z ludźmi o różnym sposobie bycia, odmiennych poglądach i zwyczajach, co miało wpływ z kolei  na kształtowanie postawy otwartości, tolerancji i szacunku oraz budowania relacji z ludźmi. Uczestnictwo w projekcie wzmocniło w nich także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej.                                (bd)

 

Praktyki w Londynie

Back to top